🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
បើសិនជា Play Video ទី​ 1 មិនដំណើការ សូម Play Video ទី 2 ឬ ទី 3 ,Button ជាប់នៅខាងក្រោម Video
x
x
  • Server Video

កំហឹង Rambo​ (2008)

When governments fail to act on behalf of captive missionaries, ex-Green Beret John James Rambo sets aside his peaceful existence along the Salween River in a war-torn region of Thailand to take action. Although he’s still haunted by violent memories of his time as a U.S. soldier during the Vietnam War, Rambo can hardly turn his back on the aid workers who so desperately need his help.

Duration:

Quality: និយាយខ្មែរ

Release:

ServerLanguageQualityLinks