🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
បើសិនជា Play Video ទី​ 1 មិនដំណើការ សូម Play Video ទី 2 ឬ ទី 3 ,Button ជាប់នៅខាងក្រោម Video
x
x
  • Server Video

ដំណោះស្រាយសម្រាប់ PC មិនអាចបើកចូល​វេបសាយ KhmerFlix (KhFullHD.Net)

មួយរយៈនេះបងប្អូនដែល ប្រើ PC Window ប្រាកដជាបើក website : KhmerFlix មិនដំណើរការ! មូលហេតុគឺ ដោយសារ តែ software Antivirus របស់ប្អូន បាន Update Scanner ជាមួយហ្នឹង ip address HTTPS , មិនជាបញ្ហាទេ នេះជាវិធី ដោះស្រាយយ៉ាងងាយស្រួល