💖 ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( pop ads ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន 💖 ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ 😍
WWB99
បើសិនជា Play sever 1 error សូមប្តូរទៅ Server 2 ឬ 3 បណ្តោះអាសន្នសិន ឬក៏ Download នៅ Button Download ខាងក្រោម
video
  • Server 1
  • Server 2
  • Server 3
  • Server 4

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

ព្រៃឃុំវិញ្ញាណ Kuntilanak 2​ (2019)

Dinda who escapes the Kuntilanak (female vampire ghost) terror, without the agreement of Aunt Donna, intends to meet someone who is believed to be her biological mother, Karmila. Together with his younger siblings and accompanied by Julia and Edwin, they are trapped in a house in the middle of the forest. Many irregularities occur. Dinda again has to deal with Kuntilanak, but it was different from what she had defeated using spikes or spells.

 

Duration:

Quality: និយាយខ្មែរ

Release:

ព្រៃឃុំវិញ្ញាណ Kuntilanak 2​ (2019)