🥰ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD.Net សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តថ្មីៗល្បីៗ គុណភាពស្តង់តាសំបូរបែបតែមួយគត់នៅស្រុកខ្មែរ 😘 សូមរីករាយទស្សនាដោយសេរី ជុំគ្រួសារដោយក្តីសុភមង្គល ពីខ្ញុំបាទ អ្នកនាំរឿង🤩
  • Server 1080p

Malena (2000)

On the day in 1940 that Italy enters the war, two things happen to the 12-year-old Renato: he gets his first bike, and he gets his first look at Malèna. She is a beautiful, silent outsider who’s moved to this Sicilian town to be with her husband, Nico. He promptly goes off to war, leaving her to the lustful eyes of the men and the sharp tongues of the women. During the next few years, as Renato grows toward manhood, he watches Malèna suffer and prove her mettle. He sees her loneliness, then grief when Nico is reported dead, the effects of slander on her relationship with her father, her poverty and search for work, and final humiliations. Will Renato learn courage from Malèna and stand up for her?