🥰ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD.Net សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តថ្មីៗល្បីៗ គុណភាពស្តង់តាសំបូរបែបតែមួយគត់នៅស្រុកខ្មែរ 😘 សូមរីករាយទស្សនាដោយសេរី ជុំគ្រួសារដោយក្តីសុភមង្គល ពីខ្ញុំបាទ អ្នកនាំរឿង🤩
  • Server 1

Sex Is Zero (2002)

At Sunjong University, a few students are serious, including Eun-hyo, who works hard at aerobics in hopes of doing well in a national competition. Most students goof off: drinking, partying, and focusing on sex. Eun-shik, a law student who’s been in the military, is older but socially inept. He likes Eun-hyo; even though his earnest and simple side appeals to her, his juvenile excesses make him irrelevant when Sung-ok, a good-looking rich kid, charms Eun-hyo. They begin an affair, leaving Eun-shik on the sidelines. The national competition approaches and complications arise.