🥰ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD.Net សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តថ្មីៗល្បីៗ គុណភាពស្តង់តាសំបូរបែបតែមួយគត់នៅស្រុកខ្មែរ 😘 សូមរីករាយទស្សនាដោយសេរី ជុំគ្រួសារដោយក្តីសុភមង្គល ពីខ្ញុំបាទ អ្នកនាំរឿង🤩
x
x
x
x
  • Server For PLAY
  • Server For DOWNLOAD

The Sacred Riana: Beginning (2019)

In her childhood, Riana lived in a small town with her father and her mother who ran a funeral house business. A disaster required them move to Uncle Johan’s house in Jakarta and Riana meets with Riani doll. Riana grows up and one day got visited by Mrs. Klara, a counselor-teacher in her school who wants to know why Riana has not attended school and suggests Riana rehabilitated. Disasters take place to Riana’s parents. Mrs. Klara comes again with Hendro, Lusi and Anggi, to help Riana socialize. But, their presence triggers a bigger problem; a vicious creature of the past ia released and terrorize them all.