🥰ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD.Net សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តថ្មីៗល្បីៗ គុណភាពស្តង់តាសំបូរបែបតែមួយគត់នៅស្រុកខ្មែរ 😘 សូមរីករាយទស្សនាដោយសេរី ជុំគ្រួសារដោយក្តីសុភមង្គល ពីខ្ញុំបាទ អ្នកនាំរឿង🤩
  • Server 1

Erotic Ghost Story II (1991)

Wutung a sex demon returns in another body where he falls for the mortal girl Hsiao-yen, but heaven thinks otherwise with the girl being burned at the stake and her soul being incarnated in the just born Fang Yu-yin. Anger fills Wutung, and to stop this vengeance the town near his lair promise to offer him a virgin girl at the end of every month to become his sex slave. Ya-Yin is selected; however her lover rescues her from the clutches of Wutung. So Wutung sends his demon concubine to get her back, and to cause havoc on the village for the interference.