💖 ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( pop ads ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន 💖 ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ 😍
សូមអធ្យាស្រ័យដោយរឿងមួយចំនួនកំពុងមានបញ្ហាយើងខ្ញុំកំពុងធ្វើការជួសជុល! ហើយប៉ុន្មានថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមិនអាចតប Chat បងប្អូនបានទេដោយ FaceBook Block Chat
  • Server 1
  • Server 2
  • Server 3

Gravity​ – KhmerDub (2013)

Dr. Ryan Stone, a brilliant medical engineer on her first Shuttle mission, with veteran astronaut Matt Kowalsky in command of his last flight before retiring. But on a seemingly routine spacewalk, disaster strikes. The Shuttle is destroyed, leaving Stone and Kowalsky completely alone-tethered to nothing but each other and spiraling out into the blackness of space. The deafening silence tells them they have lost any link to Earth and any chance for rescue. As fear turns to panic, every gulp of air eats away at what little oxygen is left. But the only way home may be to go further out into the terrifying expanse of space.

Duration: 91 min

Quality: និយាយខ្មែរ

Release:

IMDb: 7.7