💖 ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( pop ads ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន 💖 ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ 😍
WWB99
សូម Join Group << KhFullHD - អ្នកនាំរឿង >> ដើម្បីចូលរួមជាគ្រួសាររបស់ KhFullHD
video
  • Server 1
  • Server 2
  • Server 3

1
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1.00 out of 5)
Loading...

Minions​ – KhmerDub (2015)

Minions Stuart, Kevin and Bob are recruited by Scarlet Overkill, a super-villain who, alongside her inventor husband Herb, hatches a plot to take over the world.

Duration: 91 min

Quality: និយាយខ្មែរ

Release:

IMDb: 6.4

Minions​ – KhmerDub (2015)
Minions​ – KhmerDub (2015)
Minions​ – KhmerDub (2015)
Minions​ – KhmerDub (2015)
Minions​ – KhmerDub (2015)
ServerLanguageQualityLinks