💖 ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( pop ads ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន 💖 ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ 😍
WWB99
សូម Join Group << KhFullHD - អ្នកនាំរឿង >> ដើម្បីចូលរួមជាគ្រួសាររបស់ KhFullHD
  • Server 1
  • Server 2

5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Ghost Mansion (2021)

Horror webtoon writer Ji-woo arrives at a shabby apartment called Gwanglim Mansion in search of ideas. The middle-aged caretaker with an expressionless facial expression unravels a bundle of strange events that happened in the apartment, and rooms 504, 708… The more Ji-woo hears the story, the more he becomes obsessed with the Ghost Mansion.

Duration: 106 min

Release:

IMDb: 6.2

Ghost Mansion (2021)