💖 ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( pop ads ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន 💖 ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ 😍
WWB99
សូម Join Group << KhFullHD - អ្នកនាំរឿង >> ដើម្បីចូលរួមជាគ្រួសាររបស់ KhFullHD
  • Server 1
  • Server 2
  • Server 3

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Back On The Society (2021)

It tells how many years ago, Zhang Shanhe, who talked to Kowloon, went to jail for fighting with others. His wife was in grief and died prematurely, leaving her daughter to grow up in the orphanage. Many years later, Zhang Shanhe was released from prison and decided to raise his daughter by Jinpen wash his hands alone. However, in order to save the former brother, the gang boss Tali died unexpectedly, which caused the Tali’s brother Chanon to retaliate wildly. The brother was killed and his daughter was kidnapped. Zhang Shanhe launched a hunting showdown with criminals to save his daughter.

Genre: CrimeDrama

Director:

Actors: ,

Country: ,

Duration:

Release:

Back On The Society (2021)