💖 ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( pop ads ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន 💖 ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ 😍
WWB99
សូម Join Group << KhFullHD - អ្នកនាំរឿង >> ដើម្បីចូលរួមជាគ្រួសាររបស់ KhFullHD
  • Server 1
  • Server 2

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Asakusa Kid (2021)

In 1965, Takeshi Kitano drops out of a university and enters the Asakusa France Za, which is a performance theater. He becomes an apprentice to Senzaburo Fukami, who is a legendary entertainer. Senzaburo Fukami demands that Takeshi Kitano keep the mindset of an entertainer, not only on stage, but also in his daily life. Takeshi Kitano cultivates his dream of becoming an entertainer with other apprentices. Due to the popularity of TV, people attend the theater less and less, but Takeshi Kitano spends his youthful days with Senzaburo Fukami and other apprentices who are full of talent and unique personalities.

Duration: 122 min

Release:

IMDb: 7.1

Asakusa Kid (2021)
Asakusa Kid (2021)
ServerLanguageQualityLinks