🥰ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD.Net សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តថ្មីៗល្បីៗ គុណភាពស្តង់តាសំបូរបែបតែមួយគត់នៅស្រុកខ្មែរ ហើយក៏ជា Website ឯកជន លក្ខណៈគ្រួសារ នេះជាការចំរំលែកការកម្សាន្តពិតៗល់បងប្អូន😘 សូមរីករាយទស្សនាជុំគ្រួសារដោយសុភមង្គល ពីខ្ញុំបាទ អ្នកនាំរឿង🤩
Module cannot be rendered as the requested content is not (longer) accessible. Contact the administrator to get access.
  • Server 1

The Enchanting Phantom (2020)

A timeless love story of a scholar who falls in love with a female ghost and tries to free her from eternal servitude to a demon. Scholar Ning Cai Chen heads to the capital to take the state examinations. Along the way, he spends the night at Lan Ruo temple where he meets and falls in love with Nie Xiao Qian a ghost who seduces men to absorb their life essence as offering to Lao Lao. After much struggle, Ning Cai Chen and Nie Xiao Qian become a couple, however, Lao Lao plans to marry Nie Xiao Qian off to the Heishan Demon. In his desperation, Ning Cai Chen commissions the help of demon hunter Yan Chi Xia.

Duration: 96 min

Release:

IMDb: 5.7