💖 ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( pop ads ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន 💖 ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ 😍
WWB99
បើសិនជា Play sever 1 error សូមប្តូរទៅ Server 2 ឬ 3 បណ្តោះអាសន្នសិន ឬក៏ Download នៅ Button Download ខាងក្រោម
video
  • Server 1

5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

First They Killed My Father (2017)

A 5-year-old girl embarks on a harrowing quest for survival amid the sudden rise and terrifying reign of the Khmer Rouge in Camb

Duration: 136 min

Quality: និយាយខ្មែរ

Release:

IMDb: 7.2

First They Killed My Father (2017)
First They Killed My Father (2017)
First They Killed My Father (2017)
First They Killed My Father (2017)
First They Killed My Father (2017)