😢ដំណឹងសោកស្តាយ ពេលនេះយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការធ្វើ test សាកល្បងលើ KhmerFlix App ដែលប្រតិបត្តិការណ៏នៅលើ Android Phone ទាំងស្រុង😣 ដោយកន្លងមកឃើញថា វាទទួលបានលិទ្ធផល 70 ទៅ 80 ភាគរយនៃលិទ្ធផលសរុប វាមិនទាន់រលូនដូចការគ្រោងទុកហើយក៏ទទួលបានមតិរិះគុណពីបងប្អូនអ្នកប្រើប្រាសមួយចំនួន !😧 ខ្ញុំសូមអភ័យទោសសម្រាប់ការបំពេញភាពរីករាយដល់បងប្អូនមិនបានពេញលេញព្រោះតែ សមត្ថិភាពខ្ញុំនៅស្ទើរ ដូចច្នេះខ្ញុំសូមដកឃ្លាមួយរយៈដើម្បីសិក្សាបន្ថែម ! តែចំពោះ Website គឺនៅតែដំណើការធម្មតា សូមអធ្យាស្រ័យផង ពីខ្ញុំបាទ ហេតុអ្វី!😭
x
x
Module cannot be rendered as the requested content is not (longer) accessible. Contact the administrator to get access.
  • Server Video 1
  • Server Video 2

Z Storm បេសកកម្មកំចាត់គ្រឿងញៀន (2014)

This is a story about the biggest financial fraud attempted in Hong Kong, directed at the Government of Hong Kong and involved all 7 million Hong Kong citizens… no one is free from the scheme. Within the four decades of guarding Hong Kong’s financial integrity, the ICAC has never come across an opponent so huge and so well organized as in the Z Torrent file… shadowy figures from the underworld of South America, Italy and Europe all ready to plot against the estimated 150 million dollars of Hong Kong citizens’ tax money which was pooled in a fund called the WELFARE FUND. High profile chartered accountants, high ranking law enforcers, power lawyers, the super entrepreneurs; they all have their shares of play but none can really grasp the big picture; they are there only for what they desire most.

Duration: 92 min

Quality: និយាយខ្មែរ

Release:

IMDb: 5.4