🥰ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD.Net សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តថ្មីៗល្បីៗ គុណភាពស្តង់តាសំបូរបែបតែមួយគត់នៅស្រុកខ្មែរ 😘 សូមរីករាយទស្សនាដោយសេរី ជុំគ្រួសារដោយក្តីសុភមង្គល ពីខ្ញុំបាទ អ្នកនាំរឿង🤩
PreviousNext
  • Server 1

Ben 10 Season 1 Episode 12

When Councilwoman Liang attempts to redevelop the downtown area, the demolition efforts disturb a man named Clancy, who has the ability to control insects. Meanwhile, as Ben stops a criminal as Upgrade, he spots at a nearby ice cream truck. When he climbs inside to get a snack, he gets himself locked inside and ends up catching a cold. The virus binds with the alien DNA in the Omnitrix, causing side effects, and weakening his normally powerful forms. On top of that, Clancy kidnaps the councilwoman and threatens the entire city with a meltdown at the nuclear power plant. Now, Ben must save the day while dealing with the strange side effects in his alien forms.

Episode Title: Side Effects

Air Date: 2006-03-18

Year: