🥰ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD.Net សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តថ្មីៗល្បីៗ គុណភាពស្តង់តាសំបូរបែបតែមួយគត់នៅស្រុកខ្មែរ 😘 សូមរីករាយទស្សនាដោយសេរី ជុំគ្រួសារដោយក្តីសុភមង្គល ពីខ្ញុំបាទ អ្នកនាំរឿង🤩
PreviousNext
  • Server 1

Ben 10 Season 1 Episode 13

With Vilgax’s injuries fully-healed, he decides to retrieve the Omnitrix personally. Ben gets a message from Vilgax in a dream about his imminent arrival. This worries Grandpa Max greatly, and he insists that they get to Mount Rushmore as quickly as possible. Unable to pinpoint the exact location of the Omnitrix, Vilgax begins to lay waste to nearby Rapid City in order to flush its holder out. He succeeds, despite Grandpa Max’s protests, and manages to capture Ben. Meanwhile, Grandpa Max makes it to Mount Rushmore with Gwen and shows her a huge facility beneath the mountain. There, he’s stored a weapon that can defeat Vilgax. Unfortunately, the weapon fails, leading to a showdown between Vilgax and the combined Tennyson family.

Serie: Ben 10

Director:

Episode Title: Secrets

Air Date: 2006-03-25

Year: