🥰ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD.Net សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តថ្មីៗល្បីៗ គុណភាពស្តង់តាសំបូរបែបតែមួយគត់នៅស្រុកខ្មែរ ហើយក៏ជា Website ឯកជន លក្ខណៈគ្រួសារ នេះជាការចំរំលែកការកម្សាន្តពិតៗល់បងប្អូន😘 សូមរីករាយទស្សនាជុំគ្រួសារដោយសុភមង្គល ពីខ្ញុំបាទ អ្នកនាំរឿង🤩
PreviousNext
  • Server 1

Ben 10 Season 1 Episode 2

After Ben saves a child and parent in a burning building, Gwen and Grandpa Max come along with more bad news. In addition, there is a mad scientist roaming around Washington D.C. with a device that can change normal animals to mutant giants and also reanimate fossils of dinosaurs. The mad scientist, Dr. Animo, first encounters Ben, Gwen, and Grandpa Max at the M-Mart. After a grueling battle without the help of a hero, they chase down Animo to the Museum of Natural History. Gwen is then taken by a mutant bird, and Ben and Grandpa Max save her. Dr. Animo is then caught and restrained from receiving “the award he deserves,” the Verities Award for science. Ben learns though an important lesson here: you don’t always get what you might deserve.

Episode Title: Washington B.C.

Air Date: 2006-01-13

Year: