🥰ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD.Net សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តថ្មីៗល្បីៗ គុណភាពស្តង់តាសំបូរបែបតែមួយគត់នៅស្រុកខ្មែរ 😘 សូមរីករាយទស្សនាដោយសេរី ជុំគ្រួសារដោយក្តីសុភមង្គល ពីខ្ញុំបាទ អ្នកនាំរឿង🤩
PreviousNext
  • Server 1

Ben 10 Season 1 Episode 7

In a hotel, Ben spots an area where they are demonstrating a new game. He decides to use Ghostfreak’s power to sneak inside. He is caught, and Ben, Gwen, and Grandpa Max are kicked out for Ben’s misbehavior. After Ben and Grandpa Max argue, Ben decides to wander out into the city on his own. There, he meets Kevin, a sociopath who has the power to absorb any form of energy. However, after Ben reveals the powers of what the Omnitrix can do, he soon realizes that Kevin may only be after the powers of the Omnitrix, for his own doing. Ben learns that there are sometimes where you can’t have everything your way all the time.

Episode Title: Kevin 11

Air Date: 2006-02-11

Year: