🥰ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD.Net សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តថ្មីៗល្បីៗ គុណភាពស្តង់តាសំបូរបែបតែមួយគត់នៅស្រុកខ្មែរ 😘 សូមរីករាយទស្សនាដោយសេរី ជុំគ្រួសារដោយក្តីសុភមង្គល ពីខ្ញុំបាទ អ្នកនាំរឿង🤩
PreviousNext
  • Server 1

Ben 10 Season 1 Episode 8

Ben, as Four Arms, thwarts an armored car robbery by a very tough female named Joey. During the fight, some of Vilgax’s new and improved drones attack and Grandpa Max is injured. When Four Arms takes Grandpa Max to the hospital, Joey starts messing with the drones and is converted into a powerful alien cyborg named Rojo. With these enhancements, Vilgax is able to communicate with her and convince her to work for him. When she attacks Ben at the hospital, she is thwarted once again, but Ben is left thinking that it’s too dangerous for him to be around others and runs away. During their final confrontation, it turns out to be the advice of Grandpa Max that helps Ben defeat her. As Upgrade, he is able to stop her, but not before receiving a disturbing message from Vilgax.

Episode Title: The Alliance

Air Date: 2006-02-18

Year: