🥰ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD.Net សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តថ្មីៗល្បីៗ គុណភាពស្តង់តាសំបូរបែបតែមួយគត់នៅស្រុកខ្មែរ 😘 សូមរីករាយទស្សនាដោយសេរី ជុំគ្រួសារដោយក្តីសុភមង្គល ពីខ្ញុំបាទ អ្នកនាំរឿង🤩
PreviousNext
  • Server 1

Ben 10 Season 2 Episode 3

At a city, Ben, Gwen, and Grandpa Max are waiting outside a video game store to purchase the newly-released Sumo Slammer video game. Gwen and Grandpa Max go the book store, but when they return to check on him, Four Arms comes out of the store by force. They return to the RV, and find that Ben is already there. Gwen yells at Ben for what he’s done, but he has no clue of what she’s talking about. But as she gives direct evidence that Four Arms was attacking the city, Ben heads out to find the perpetrator, using the identity of his aliens to ruin his current reputation as a hero.

Episode Title: Framed

Air Date: 2006-05-31

Year: