🥰ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD.Net សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តថ្មីៗល្បីៗ គុណភាពស្តង់តាសំបូរបែបតែមួយគត់នៅស្រុកខ្មែរ 😘 សូមរីករាយទស្សនាដោយសេរី ជុំគ្រួសារដោយក្តីសុភមង្គល ពីខ្ញុំបាទ អ្នកនាំរឿង🤩
PreviousNext
  • Server 1

Ben 10 Season 2 Episode 7

When Ben and Gwen argue over a birthday party to occur in the next few months, Grandpa Max is distracted by their quarreling and almost hits a young boy camper. To ensure the boy’s life, they head to Camp Opinicon, only to find no people around. As they investigate the premises, they find twins, whom were also hiding from something that may have a connection to the lifeless camp. Grandpa Max readies to leave the area with the children, only to find that the RV’s engine is clogged with a mysterious fungus. While the kids take in shelter in a nearby cabin, Grandpa Max is captured. Now Ben must come to the rescue to discover a new alien form, as well as a way to destroy the evil alien Myceloid Monsters and their Fungal Master, and learn the benefits of what sharing can do.

Serie: Ben 10

Episode Title: Camp Fear

Air Date: 2006-06-21

Year: