🥰ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD.Net សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តថ្មីៗល្បីៗ គុណភាពស្តង់តាសំបូរបែបតែមួយគត់នៅស្រុកខ្មែរ 😘 សូមរីករាយទស្សនាដោយសេរី ជុំគ្រួសារដោយក្តីសុភមង្គល ពីខ្ញុំបាទ អ្នកនាំរឿង🤩
PreviousNext
  • Server 1

Ben 10 Season 3 Episode 10

Grandpa Max takes the kids to Chicago to see one of his favorite band, Shag Carpeting. The kids meet a weather reporter who forecasts the weather with a robot named S.A.M. He uses the robot to create rain, but a giant creature forms! Ben quickly takes care of it. The reporter tries to destroy S.A.M., but he convinces him not to. S.A.M. then goes into the sky and begins to cause chaos. The reporter tries to stop it again, but he is no longer in control. Can Ben destroy the robot and save a city from disaster?

Serie: Ben 10

Episode Title: Monster Weather

Air Date: 2007-03-24

Year: