🥰ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD.Net សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តថ្មីៗល្បីៗ គុណភាពស្តង់តាសំបូរបែបតែមួយគត់នៅស្រុកខ្មែរ 😘 សូមរីករាយទស្សនាដោយសេរី ជុំគ្រួសារដោយក្តីសុភមង្គល ពីខ្ញុំបាទ អ្នកនាំរឿង🤩
Module cannot be rendered as the requested content is not (longer) accessible. Contact the administrator to get access.
PreviousNext
  • Server 1

The Good Doctor Season 1 Episode 5

While in the exam area of St. Bonaventure Hospital, Dr. Shaun Murphy encounters a young patient who looks eerily similar to his deceased brother, Steve. After discovering his parents have hidden his diagnosis from him, Shaun struggles to understand why he doesn’t deserve to hear the truth about his own health. Meanwhile, the team can’t figure out what keeps triggering their patients’ increasingly severe allergic reactions and races to find the cause before the next one kills another patient.

Episode Title: Point Three Percent

Air Date: 2017-10-23

Year: