💖 ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( pop ads ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន 💖 ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ 😍
WWB99
បើសិនជា Play sever 1 error សូមប្តូរទៅ Server 2 ឬ 3 បណ្តោះអាសន្នសិន ឬក៏ Download នៅ Button Download ខាងក្រោម
x
x
PreviousNext
  • Server PLAY

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

The Penthouse Season 1 Episode 9

Because Yoon Hee won the auction bid for the Myeongdong house, Joo Dan Tae tries to win her over by offering a deal. However, Yoon Hee remains rigid and clearly states that she will not sell the building to Joo Dan Tae. The Hera Club men are infuriated and this time, Attorney Lee steps in to convince Yoon Hee in selling the Myeongdong house.

Episode Title: Episode 9

Air Date: 2020-11-24

Year:

The Penthouse Season 1 Episode 9
The Penthouse Season 1 Episode 9