Search results for "2017"
The Neighbor (2017)

The Neighbor (2017)

The Neighbor (2017)
IMDb: 4.9
105 min

A middle-aged man in a stagnant marriage, finds his life upended when an attractive young woman and her seemingly abusive husband move in next door.

Country: 
Genre: Drama, Thriller
Jeepers Creepers 3 (2017)

Jeepers Creepers 3 (2017)

Jeepers Creepers 3 (2017)
IMDb: 3.9
100 min

អាចទស្សនាបានគ្រប់ពេលនៅលើគេហទំព័រ khfullhd.net បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( មេរោគ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ

Country: 
The Orville ( 2017 )

The Orville ( 2017 )

The Orville ( 2017 )
TMDb: 7.5
42,48 min

Follow the crew of the not-so-functional exploratory ship in the Earth’s interstellar fleet, 400 years in the future.

Status: Returning Series
Murder on the Orient Express (2017)

Murder on the Orient Express (2017)

Murder on the Orient Express (2017)
IMDb: 6.5
114 min

Genius Belgian detective Hercule Poirot investigates the murder of an American tycoon aboard the Orient Express train.

Genre: Crime, Drama, Mystery
និយាយខ្មែរJustice League – KhmerDub (2017)

Justice League – KhmerDub (2017)

Justice League – KhmerDub (2017)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.1
120 min

Fuelled by his restored faith in humanity and inspired by Superman’s selfless act, Bruce Wayne and Diana Prince assemble a team of metahumans consisting of Barry Allen, Arthur Curry and…

Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)

Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)

Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
IMDb: 5.4
109 min

Tang Monk brings three disciples on a journey to the West. On the outside, everything seems harmonious. However, tension is present beneath the surface, and their hearts and minds are…

Country: 
The Foreigner (2017)

The Foreigner (2017)

The Foreigner (2017)
IMDb: 7.0
113 min

Quan is a humble London businessman whose long-buried past erupts in a revenge-fueled vendetta when the only person left for him to love – his teenage daughter – dies in…

Genre: Action, Thriller
Steel Rain (2017)

Steel Rain (2017)

Steel Rain (2017)
IMDb: 7.1
139 min

Amid a coup, a North Korean agent escapes south with the country’s injured leader in an attempt to keep him alive and prevent a Korean war.

Country: 
Genre: Action, Thriller
Castlevania ( 2017 )

Castlevania ( 2017 )

Castlevania ( 2017 )
TMDb: 8.4
24 min

A dark medieval fantasy following the last surviving member of the disgraced Belmont clan, trying to save Eastern Europe from extinction at the hand of Vlad Dracula Tepe himself. Inspired…

Status: Ended
Valerian and the City of a Thousand Planets (2017)

Valerian and the City of a Thousand Planets (2017)

Valerian and the City of a Thousand Planets (2017)
IMDb: 6.5
136 min

In the 28th century, Valerian and Laureline are special operatives charged with keeping order throughout the human territories. On assignment from the Minister of Defense, the two undertake a mission…

Marvel’s The Defenders ( 2017 )

Marvel’s The Defenders ( 2017 )

Marvel’s The Defenders ( 2017 )
TMDb: 7.2
50 min

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage and Iron Fist join forces to take on common enemies as a sinister conspiracy threatens New York City.

Status: Ended
The Son of Bigfoot (2017)

The Son of Bigfoot (2017)

The Son of Bigfoot (2017)
IMDb: 6.1
92 min

Teenage outsider Adam sets out on an epic and daring quest to uncover the mystery behind his long-lost dad, only to find out that he is none other than the…

Genre: Comedy, Family
និយាយខ្មែរParadox -KhmerDub (2017)

Paradox -KhmerDub (2017)

Paradox -KhmerDub (2017)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

When a Hong Kong police negotiator is informed about the sudden disappearance of his 16-year-old daughter in Thailand, he travels there to search for her whereabouts.

Country: 
Strong Woman Do Bong Soon ( 2017 )

Strong Woman Do Bong Soon ( 2017 )

Strong Woman Do Bong Soon ( 2017 )
TMDb: 8.1
60 min

Born with supernatural strength, Bong-soon fights evil and procures justice while getting tangled in a love triangle with her CEO boss and cop crush.

Status: Ended
War for the Planet of the Apes (2017)

War for the Planet of the Apes (2017)

War for the Planet of the Apes (2017)
IMDb: 7.4
140 min

Caesar and his apes are forced into a deadly conflict with an army of humans led by a ruthless Colonel. After the apes suffer unimaginable losses, Caesar wrestles with his…

Country: 
Short Filmកុំ​ស្រែក​ (Don’t Scream) – Khmer Short Film (2017)

កុំ​ស្រែក​ (Don’t Scream) – Khmer Short Film (2017)

កុំ​ស្រែក​ (Don’t Scream) – Khmer Short Film (2017)
Short Film
IMDb: N/A
N/A

« កុំស្រែក » គឺជាភាពយន្ដផលិតឡើងដោយផលិតករវ័យក្មេងរបស់ខ្មែរ សុទ្ធតែអ្នកហាត់រៀន ដែលរួមគ្នាផលិតឡើងក្នុងរយៈពេល ២៤ម៉ោង និង 5 ទីតាំងផ្សេងៗគ្នា និងចំណាយដើមទុនអស់ដល់ទៅជាង ១៥០ដុល្លារ! Script សរសេរដោយ Admin. Strange. ត្រូវបានគំរោងសរសេរឡើងរយៈពេលបីឆ្នាំសម្រាប់ផលិតជាភាពយន្ដខ្នាតធំ (120នាទី) ចំនងជើង #ភាគនិទានដ៏តក់ស្លុតរបស់កម្ពុជា តែត្រូវបានផលិតសាកល្បងជាភាពយន្តខ្លីដើម្បីដាក់ចូល #មហោស្រពភាពយន្តរន្ធត់ មានរយៈពេល 9 នាទី 45 វិនាទី និង កែសម្រួលម្តងទៀតដាក់ចូល #ប្រកួតមហោស្រពចតុមុខឆ្នាំ២០១៨…

Country: 
Midnight Runners (2017)

Midnight Runners (2017)

Midnight Runners (2017)
IMDb: 7.3
109 min

Two apathetic police academy recruits who become best buddies through the tough training together witness a woman being abducted right before their very eyes. As they were taught in the…

Country: 
Kakegurui ( 2017 )

Kakegurui ( 2017 )

Kakegurui ( 2017 )
TMDb: 8.3
24 min

Hyakkaou Private Academy. An institution for the privileged with a very peculiar curriculum. You see, when you’re the sons and daughters of the wealthiest of the wealthy, it’s not athletic…

Status: Ended
Call Me by Your Name (2017)

Call Me by Your Name (2017)

Call Me by Your Name (2017)
IMDb: 7.9
132 min

In 1980s Italy, a relationship begins between seventeen-year-old teenage Elio and the older adult man hired as his father’s research assistant.

Genre: Drama, Romance
The Ritual (2017)

The Ritual (2017)

The Ritual (2017)
IMDb: 6.3
94 min

A group of college friends reunite for a trip to the forest, but encounter a menacing presence in the woods that’s stalking them.

The Doll 2 (2017)

The Doll 2 (2017)

The Doll 2 (2017)
IMDb: 5.2
117 min

A couple who devastated after losing their only child resort into obsessive act that can dangerously threatening their own life.

Country: 
Genre: Horror, Thriller
Zombie Fighters (2017)

Zombie Fighters (2017)

Zombie Fighters (2017)
IMDb: 4.3
N/A

A man try to save his brother who trapped inside an abandoned hospital full of zombies.

Country: 
Genre: Drama, Horror
Ayla: The Daughter of War (2017)

Ayla: The Daughter of War (2017)

Ayla: The Daughter of War (2017)
IMDb: 8.5
125 min

In 1950, amidst the ravages of the Korean War, Sergeant Süleyman stumbles upon a a half-frozen little girl, with no parents and no help in sight. Frantic, scared and on…

Country: 
Genre: Drama, War
Real (2017)

Real (2017)

Real (2017)
IMDb: 5.2
137 min

Jang Tae-Young is a popular trouble shooter in the criminal world. He is cold and ambitious. He dreams of building a casino hotel one day. A reporter then goes to…

Country: 
The 3rd Eye (2017)

The 3rd Eye (2017)

The 3rd Eye (2017)
IMDb: 5.2
107 min

When her little sister claims she sees the dead, Alia consults a psychic, who opens her own eyes to the vengeful ghosts haunting their childhood home.

Country: 
Genre: Horror, Thriller
Suspicious Partner ( 2017 )

Suspicious Partner ( 2017 )

Suspicious Partner ( 2017 )
TMDb: 8.1
35 min

Noh Ji Wook is a prosecutor in the Central District Prosecutors’ Office who ends up switching professions to a private attorney. He harbors a trauma stemming from an event in…

Status: Ended
Rememory (2017)

Rememory (2017)

Rememory (2017)
IMDb: 6.2
111 min

The widow of a wise professor stumbles upon one of his inventions that’s able to record and play a person’s memory.

I Am Not a Robot ( 2017 )

I Am Not a Robot ( 2017 )

I Am Not a Robot ( 2017 )
TMDb: 8.4
35 min

Kim Min Gyu has wealth and success, but lives an isolated life due to his allergy of people. He then meets and falls in love with a girl who is…

Status: Ended
Murder on the Blackpool Express (2017)

Murder on the Blackpool Express (2017)

Murder on the Blackpool Express (2017)
IMDb: 6.1
90 min

Country: 
Sniper: Ultimate Kill (2017)

Sniper: Ultimate Kill (2017)

Sniper: Ultimate Kill (2017)
IMDb: 5.6
90 min

A ruthless Columbian drug lord has been using a cold-blooded assassin nicknamed The Devil to wipe out his competition. Sensing a threat to the US, the DEA hires a Marine…

Country: 
Confidential Assignment (2017)

Confidential Assignment (2017)

Confidential Assignment (2017)
IMDb: 6.6
124 min

When a crime organization from North Korea crosses borders and enters South Korean soil, a South Korean detective must cooperate with a North Korean detective to investigate their whereabouts.

Country: 
Genre: Action
Check Point (2017)

Check Point (2017)

Check Point (2017)
IMDb: 3.2
97 min

Port City North Carolina: During a routine camp out, a local vagrant discovers plans for an invasion in America. When he tries to notify the local Sheriff about his discovery,…

Country: 
Genre: Action, Thriller, War
The Promise (2017)

The Promise (2017)

The Promise (2017)
IMDb: 6.0
114 min

Ib and Boum decide to commit suicide together in Bangkok in 1997. After reneging on the promise, the vengeful ghost of Ib returns 20 years later to haunt Boum and…

Country: 
និយាយខ្មែរGuardians of the Galaxy Vol. 2 – KhmerDub (2017)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 – KhmerDub (2017)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 – KhmerDub (2017)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.6
136 min

The Guardians must fight to keep their newfound family together as they unravel the mysteries of Peter Quill’s true parentage.

Country: 
និយាយខ្មែរBad Genius – KhmerDub (2017)

Bad Genius – KhmerDub (2017)

Bad Genius – KhmerDub (2017)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.6
130 min

សិស្សឆ្នើមកំពូលល្បិច ​(​និយាយភាសាខ្មែរ) បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( pop ads ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន ? ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ ?

Country: 
និយាយខ្មែរLogan​ – KhmerDub (2017)

Logan​ – KhmerDub (2017)

Logan​ – KhmerDub (2017)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 8.1
137 min

Logan ដែលនឿយហត់ខ្វល់និងជំងឺរបស់សាស្រ្តាចារ្យដែលមានជំងឺ x ក្នុងកន្លែងលាក់ខ្លួននៅលើព្រំដែនម៉ិកស៊ិក ប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងរបស់ឡូហ្គែនដើម្បីលាក់ខ្លួនពីពិភពលោក ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយ អ្នកបន្តវេនម្នាក់បានបន្តដំណើរទៅមុខដោយថាមពលងងឹត. _________________________________________________ បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( pop ads ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន ? ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ ?

Country: 
Outrage Coda (2017)

Outrage Coda (2017)

Outrage Coda (2017)
IMDb: 6.3
104 min

Ôtomo gets involved with new Yakuza battles after he comes back the Yakuza society.

Country: 
Genre: Action, Crime, Drama
និយាយខ្មែរThor: Ragnarok – KhmerDub (2017)

Thor: Ragnarok – KhmerDub (2017)

Thor: Ragnarok – KhmerDub (2017)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.9
130 min

ជាប់នៅលើភព Sakaar ,Thor ត្រូវតែប្រណាំងប្រជែងនឹងពេលវេលាដើម្បីត្រឡប់ទៅ Asgard ហើយបញ្ឈប់ Ragnarök ដែលជាការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃពិភពលោករបស់គាត់នៅក្នុងដៃរបស់ Hela ជនកំណាចដ៏មានឥទ្ធិពលនិងឃោរឃៅ . បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( pop ads ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន ? ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ ?

The Breadwinner (2017)

The Breadwinner (2017)

The Breadwinner (2017)
IMDb: 7.7
94 min

A headstrong young girl in Afghanistan, ruled by the Taliban, disguises herself as a boy in order to provide for her family.

Genre: Drama, War
Forgotten (2017)

Forgotten (2017)

Forgotten (2017)
IMDb: 7.5
108 min

Country: 
និយាយខ្មែរGhost in the Shell – KhmerDub (2017)

Ghost in the Shell – KhmerDub (2017)

Ghost in the Shell – KhmerDub (2017)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.3
107 min

n the near future, Major is the first of her kind: a human saved from a terrible crash, then cyber-enhanced to be a perfect soldier devoted to stopping the world’s…

The Battleship Island (2017)

The Battleship Island (2017)

The Battleship Island (2017)
IMDb: 7.1
132 min

During the Japanese colonial era, roughly 400 Korean people, who were forced onto Battleship Island (‘Hashima Island’) to mine for coal, attempt to escape.

Country: 
Genre: Action, Drama, History
និយាយខ្មែរPirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales – KhmerDub (2017)

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales – KhmerDub (2017)

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales – KhmerDub (2017)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.5
129 min

Thrust into an all-new adventure, a down-on-his-luck Capt. Jack Sparrow feels the winds of ill-fortune blowing even more strongly when deadly ghost sailors led by his old nemesis, the evil…

Despicable Me 3 (2017)

Despicable Me 3 (2017)

Despicable Me 3 (2017)
IMDb: 6.3
89 min

Gru and his wife Lucy must stop former ’80s child star Balthazar Bratt from achieving world domination.

Country: 
Fist & Faith (2017)

Fist & Faith (2017)

Fist & Faith (2017)
IMDb: 5.8
98 min

China, 1930s. After the Japanese invasion of Manchuria, several high school boys face the new harsh situation day after day. When a beautiful teacher begins her new job at the…

Country: 
Genre: Action, Drama
Veronica (2017)

Veronica (2017)

Veronica (2017)
IMDb: 6.2
105 min

Madrid, June 1991. After celebrating a session of Ouija with her friends, Verónica is besieged by dangerous supernatural presences that threaten to harm her entire family.

Country: 
Genre: Horror
Black Clover (2017-2021)

Black Clover (2017-2021)

Black Clover (2017-2021)
TMDb: 8.4
24 min

Asta and Yuno are two orphans who want the same thing: to become the Wizard King. Locked in a friendly rivalry, they work hard towards their goal. While Yuno excels…

Status: Ended
និយាយខ្មែរKung Fu Yoga – កុងហ្វូយូហ្គា​​ – KhmerDub (2017)

Kung Fu Yoga – កុងហ្វូយូហ្គា​​ – KhmerDub (2017)

Kung Fu Yoga – កុងហ្វូយូហ្គា​​ – KhmerDub (2017)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 5.2
107 min

Two professors team up to locate a lost treasure and embark on an adventure that takes them from a Tibetan ice cave to Dubai, and to a mountain temple in…