💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite PreviousNextComments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Ben 10 Season 1 Episode 3

Spread the love

While camping and swimming at a lakeside campsite, Ben encounters a sea-monster in the lake right after his joke on Gwen. Ben manages to escape, but Grandpa Max and Gwen don’t believe Ben about his sighting. The next day, they go fishing and meet their fishing captain, Captain Shaw, who identifies the sea-monster as the Krakken. Throughout this adventure, Ben will meet untrustworthy people, hulking monsters, and he will also encounter his new found form: Ripjaws.

Episode Title: The Krakken

Air Date: 2006-01-14

Year:

Ben 10 Season 1 Episode 3
Ben 10 Season 1 Episode 3