💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite PreviousNextComments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Ben 10 Season 2 Episode 1

After the battle with Vilgax, Grandpa Max retells his story to Ben about his past. He was with an organization that was not known to exist, referred to as “The Plumbers,” a group of people who track down extraterrestrial life. Meanwhile, they meet Phil, an old partner of Grandpa Max. But they soon find out that he steals a device, called the Null Void Projector, to selfishly use it to make money by appearing to capture aliens that he alone released himself.

Serie: Ben 10

Director:

Guest Star:

Episode Title: Truth

Air Date: 2006-05-29

Year:

Ben 10 Season 2 Episode 1