💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite PreviousNextComments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Ben 10 Season 2 Episode 5

Spread the love

In the middle of nowhere, Ben, as Diamond Head, fights Kevin 11, who is still in his mutated form. As they fight, they are taken to a ship, where a battle between different aliens are held. But when a mechanical droid named Slix decides to create a bond with Ben and Kevin as a team, they immediately turn his idea down. But with no choice, they must find a way out. Will Ben and Kevin learn the importance of teamwork?

Serie: Ben 10

Episode Title: Grudge Match

Air Date: 2006-06-07

Year:

Ben 10 Season 2 Episode 5