💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite PreviousNextComments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Ben 10 Season 2 Episode 6

At a museum, Ben sits and reads a comic, daydreaming about himself as a super hero. As Gwen interrupts him, she is not happy how Ben treats the artwork. His day has been a bore, but when an alien vessel arrives, an alien named Volcanus and the bounty hunter Sixsix come to pursue the Biocenthium alloy to complete a mixture with Element X to create a bomb, strong enough to destroy a whole solar system. Suddenly, Ben meets The Galactic Enforcers, a group of three who serve in protecting the galaxy under the conduct code. Ben is intrigued by their heroic appearance, but are they really something to be looking up to?

Serie: Ben 10

Director:

Episode Title: The Galactic Enforcers

Air Date: 2006-06-13

Year:

Ben 10 Season 2 Episode 6