💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite PreviousNextComments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Ben 10 Season 3 Episode 11

Spread the love

While driving on a Florida highway, a bus of escaped felons rams into the RV. Ben transforms into Stinkfly (though not intentionally) and tries to stop them. With a little help from Grandpa’s handy driving, and a magic spell from Gwen, the felons are put back in jail. On the news, the Tennyson’s hear about purple lightning delaying a space shuttle launch. Remembering the lightning from the encounter with the werewolf and mummy aliens, they head to Cape Canaveral. At the Space Center, Ben comes under attack by the werewolf and mummy aliens, and new Frankenstein alien. However, why is the purple lightning occurring, and what ties does it have to an old “friend”?

Serie: Ben 10

Director:

Episode Title: The Return (1)

Air Date: 2007-04-07

Year:

Ben 10 Season 3 Episode 11