💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite PreviousNextComments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Ben 10 Season 3 Episode 12

Spread the love

Ghostfreak’s return spells disaster for our heroes. Grandpa Max and Gwen must deal with the mummy alien in space while Ben deals with Ghostfreak and Dr. Vicktor on Earth. Ghostfreak then reveals his master plan: he plans to blanket the Earth with Coronium so that sunlight will not reach the planet so that he may rule. With the power of a new alien in the watch, can Ben stop Ghostfreak, and save Grandpa and Gwen?

Serie: Ben 10

Episode Title: Be Afraid of the Dark (2)

Air Date: 2007-04-14

Year:

Ben 10 Season 3 Episode 12