💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite PreviousNextComments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 1 Episode 23

Spread the love

Ubuyashiki, the leader of the Demon Slayer Corps, finally appears before Tanjiro. He tells him that he will allow Tanjiro and Nezuko to join the Corps. But the Hashiras are unable to accept this decision right away. The Wind Hashira, Sanemi Shinazugawa, slashes his own arm and taunts Nezuko with his blood, trying to get her to show her true colors as a demon.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 1 Episode 23
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 1 Episode 23
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 1 Episode 23
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 1 Episode 23