💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
https://exe.io/wbUi8uqL
Favorite PreviousNextComments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Money Heist Season 1 Episode 3

Monica Gaztambide, the secretary and pregnant mistress of the chief of the Factory, Arturo Roman, gets shot by another robber, Denver. While Raquel is in negotiations with The Professor about the hostages and consults with Prieto and her colleague, sub-inspector Angel Rubio, she gets an important private phone call from her mother, delivered to her by the strange gentleman she met at the bar, Salva. When Moscow learns that his son, Denver, shot a hostage, he wants to give up himself – which leads to another hostage being shot at.

Money Heist Season 1 Episode 3
Money Heist Season 1 Episode 3
Money Heist Season 1 Episode 3
Money Heist Season 1 Episode 3