💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite PreviousNextComments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Superman & Lois Season 1 Episode 1

Complicating the already daunting job of raising two boys, Clark and Lois must also concern themselves with whether or not their sons Jonathan and Jordan could inherit their father’s Kryptonian superpowers as they grow older. Returning to Smallville to handle some Kent family business, Clark and Lois are reacquainted with Lana Lang, a local loan officer who also happens to be Clark’s first love, and her Fire Chief husband Kyle Cushing. Meanwhile, Superman and Lois’ return to idyllic Smallville is set to be upended when both a mysterious stranger and impassioned self-made mogul Morgan Edge enter their lives.

 

Download This Episode   

Download khmer Subtitle    
Superman & Lois Season 1 Episode 1
Superman & Lois Season 1 Episode 1
Superman & Lois Season 1 Episode 1
Superman & Lois Season 1 Episode 1
Superman & Lois Season 1 Episode 1
Superman & Lois Season 1 Episode 1
Superman & Lois Season 1 Episode 1
Superman & Lois Season 1 Episode 1
Superman & Lois Season 1 Episode 1
Superman & Lois Season 1 Episode 1