💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite PreviousNextComments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

The Good Doctor Season 1 Episode 13

Dr. Shaun Murphy suspects his patient is lying about the reason for her injury and makes a controversial assumption about her motives. Meanwhile, Dr. Neil Melendez’s personal life could be affecting his work and, ultimately, his patients lives.

Episode Title: Seven Reasons

Air Date: 2018-01-22

Year:

The Good Doctor Season 1 Episode 13
The Good Doctor Season 1 Episode 13
The Good Doctor Season 1 Episode 13
The Good Doctor Season 1 Episode 13
The Good Doctor Season 1 Episode 13