💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite PreviousNextComments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

The Good Doctor Season 1 Episode 14

Dr. Shaun Murphy is surprised to learn that his young cancer patient identifies as a girl while being biologically male. Shaun must quickly learn to understand his patient, her medical needs and how to work with her family, who all feel they know what is best for her.

The Good Doctor Season 1 Episode 14
The Good Doctor Season 1 Episode 14
The Good Doctor Season 1 Episode 14
The Good Doctor Season 1 Episode 14
The Good Doctor Season 1 Episode 14