💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite PreviousNextComments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

The Good Doctor Season 1 Episode 9

Spread the love

As part of St. Bonaventure hospital’s international humanitarian program, the team takes on the case of a young boy from the Congo who has severe congenital heart anomalies. Dr. Neil Melendez has doubts about the safety of the procedure, while Dr. Shaun Murphy works out the best course of action. Meanwhile, Murphy’s latest encounter with his neighbor Lea has him confused.

The Good Doctor Season 1 Episode 9
The Good Doctor Season 1 Episode 9
The Good Doctor Season 1 Episode 9