Marvel Universe Movies
បកប្រែដោយផ្ទាល់Doctor Strange in the Multiverse of Madness – KhmerSub (2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – KhmerSub (2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – KhmerSub (2022)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: N/A
N/A

ដុកទ័រស្រែង ក្នុងចក្រវាលមហាកូរ (បកប្រែដោយផ្ទាល់)  មិនមែន Auto translate អាចទស្សនាបានគ្រប់ពេលនៅលើគេហទំព័រ khfullhd.net

Country: 
NewMs. Marvel (2022)

Ms. Marvel (2022)

Ms. Marvel (2022)
New
TMDb: 7.6
50 min

A great student, avid gamer, and voracious fan-fic scribe, Kamala Khan has a special affinity for superheroes, particularly Captain Marvel. However, she struggles to fit in at home and at…

Status: Returning Series
បកប្រែដោយផ្ទាល់Venom – KhmerSub (2018)

Venom – KhmerSub (2018)

Venom – KhmerSub (2018)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 6.6
112 min

Investigative journalist Eddie Brock attempts a comeback following a scandal, but accidentally becomes the host of Venom, a violent, super powerful alien symbiote. Soon, he must rely on his newfound…

Country: 
បកប្រែដោយផ្ទាល់Morbius – KhmerSub (2022)

Morbius – KhmerSub (2022)

Morbius – KhmerSub (2022)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 5.2
104 min

Dangerously ill with a rare blood disorder, and determined to save others suffering his same fate, Dr. Michael Morbius attempts a desperate gamble. What at first appears to be a…

Country: 
Marvel’s The Defenders ( 2017 )

Marvel’s The Defenders ( 2017 )

Marvel’s The Defenders ( 2017 )
TMDb: 7.2
50 min

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage and Iron Fist join forces to take on common enemies as a sinister conspiracy threatens New York City.

Status: Ended
NewMoon Knight (2022)

Moon Knight (2022)

Moon Knight (2022)
New
TMDb: 8.5
47 min

When Steven Grant, a mild-mannered gift-shop employee, becomes plagued with blackouts and memories of another life, he discovers he has dissociative identity disorder and shares a body with mercenary Marc…

Status: Returning Series
និយាយខ្មែរAvengers: Infinity War – KhmerDub (2019)

Avengers: Infinity War – KhmerDub (2019)

Avengers: Infinity War – KhmerDub (2019)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 8.4
149 min

As the Avengers and their allies have continued to protect the world from threats too large for any one hero to handle, a new danger has emerged from the cosmic…

Country: 
បកប្រែដោយផ្ទាល់Spider-Man: Far From Home – KhmerSub (2019)

Spider-Man: Far From Home – KhmerSub (2019)

Spider-Man: Far From Home – KhmerSub (2019)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 7.4
129 min

Peter Parker and his friends go on a summer trip to Europe. However, they will hardly be able to rest – Peter will have to agree to help Nick Fury…

Country: 
និយាយខ្មែរDoctor Strange – KhmerDub (2016)

Doctor Strange – KhmerDub (2016)

Doctor Strange – KhmerDub (2016)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.5
115 min

After his career is destroyed, a brilliant but arrogant surgeon gets a new lease on life when a sorcerer takes him under her wing and trains him to defend the…

Country: 
និយាយខ្មែរDeadpool 2 – KhmerDub (2018)

Deadpool 2 – KhmerDub (2018)

Deadpool 2 – KhmerDub (2018)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.7
119 min

Wisecracking mercenary Deadpool battles the evil and powerful Cable and other bad guys to save a boy’s life.

Country: 
បកប្រែដោយផ្ទាល់Spider-Man: No Way Home – KhmerSub (2021)

Spider-Man: No Way Home – KhmerSub (2021)

Spider-Man: No Way Home – KhmerSub (2021)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 8.7
148 min

Peter Parker is unmasked and no longer able to separate his normal life from the high-stakes of being a super-hero. When he asks for help from Doctor Strange the stakes…

Country: 
បកប្រែដោយផ្ទាល់Avengers: Endgame​ – KhmerSub (2019)

Avengers: Endgame​ – KhmerSub (2019)

Avengers: Endgame​ – KhmerSub (2019)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 8.4
181 min

After the devastating events of Avengers: Infinity War, the universe is in ruins due to the efforts of the Mad Titan, Thanos. With the help of remaining allies, the Avengers…

Country: 
និយាយខ្មែរAvengers: Endgame (2019) – KhmerDub

Avengers: Endgame (2019) – KhmerDub

Avengers: Endgame (2019) – KhmerDub
និយាយខ្មែរ
IMDb: 8.4
181 min

After the devastating events of Avengers: Infinity War, the universe is in ruins due to the efforts of the Mad Titan, Thanos. With the help of remaining allies, the Avengers…

Country: 
និយាយខ្មែរDeadpool – KhmerDub (2016)

Deadpool – KhmerDub (2016)

Deadpool – KhmerDub (2016)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

Deadpool tells the origin story of former Special Forces operative turned mercenary Wade Wilson, who after being subjected to a rogue experiment that leaves him with accelerated healing powers, adopts…

Country: 
បកប្រែដោយផ្ទាល់Avengers: Infinity War​ – KhmerSub (2018)

Avengers: Infinity War​ – KhmerSub (2018)

Avengers: Infinity War​ – KhmerSub (2018)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 8.4
149 min

As the Avengers and their allies have continued to protect the world from threats too large for any one hero to handle, a new danger has emerged from the cosmic…

Country: 
និយាយខ្មែរBlade II​ – KhmerDub (2002)

Blade II​ – KhmerDub (2002)

Blade II​ – KhmerDub (2002)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.7
117 min

A rare mutation has occurred within the vampire community – The Reaper. A vampire so consumed with an insatiable bloodlust that they prey on vampires as well as humans, transforming…

និយាយខ្មែរGuardians of the Galaxy Vol. 2 – KhmerDub (2017)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 – KhmerDub (2017)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 – KhmerDub (2017)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.6
136 min

The Guardians must fight to keep their newfound family together as they unravel the mysteries of Peter Quill’s true parentage.

Country: 
Eternals (2021)

Eternals (2021)

Eternals (2021)
IMDb: 6.8
156 min

The Eternals are a team of ancient aliens who have been living on Earth in secret for thousands of years. When an unexpected tragedy forces them out of the shadows,…

និយាយខ្មែរLogan​ – KhmerDub (2017)

Logan​ – KhmerDub (2017)

Logan​ – KhmerDub (2017)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 8.1
137 min

Logan ដែលនឿយហត់ខ្វល់និងជំងឺរបស់សាស្រ្តាចារ្យដែលមានជំងឺ x ក្នុងកន្លែងលាក់ខ្លួននៅលើព្រំដែនម៉ិកស៊ិក ប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងរបស់ឡូហ្គែនដើម្បីលាក់ខ្លួនពីពិភពលោក ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយ អ្នកបន្តវេនម្នាក់បានបន្តដំណើរទៅមុខដោយថាមពលងងឹត. _________________________________________________ បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( pop ads ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន ? ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ ?

Country: 
និយាយខ្មែរX-Men Origins: Wolverine​ – KhmerDub (2009)

X-Men Origins: Wolverine​ – KhmerDub (2009)

X-Men Origins: Wolverine​ – KhmerDub (2009)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.6
107 min

បន្ទាប់ពីបានស្វែងរកជីវិតធម្មតា Logan បានសងសឹកការស្លាប់របស់មិត្តស្រីគាត់ដោយទទួលបានកម្មវិធី VOSS ហើយក៏ក្លាយជា Wolverine បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( pop ads ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន ? ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ ?

Marvel’s Daredevil (2015)

Marvel’s Daredevil (2015)

Marvel’s Daredevil (2015)
TMDb: 8
52 min

Lawyer-by-day Matt Murdock uses his heightened senses from being blinded as a young boy to fight crime at night on the streets of Hell’s Kitchen as Daredevil.

Status: Canceled
និយាយខ្មែរThor: Ragnarok – KhmerDub (2017)

Thor: Ragnarok – KhmerDub (2017)

Thor: Ragnarok – KhmerDub (2017)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.9
130 min

ជាប់នៅលើភព Sakaar ,Thor ត្រូវតែប្រណាំងប្រជែងនឹងពេលវេលាដើម្បីត្រឡប់ទៅ Asgard ហើយបញ្ឈប់ Ragnarök ដែលជាការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃពិភពលោករបស់គាត់នៅក្នុងដៃរបស់ Hela ជនកំណាចដ៏មានឥទ្ធិពលនិងឃោរឃៅ . បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( pop ads ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន ? ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ ?

និយាយខ្មែរFantastic Four -KhmerDub (2015)

Fantastic Four -KhmerDub (2015)

Fantastic Four -KhmerDub (2015)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 4.2
100 min

Four young outsiders teleport to a dangerous universe, which alters their physical form in shocking ways. Their lives irrevocably upended, the team must learn to harness their daunting new abilities…

និយាយខ្មែរAnt-Man and the Wasp – KhmerDub (2018)

Ant-Man and the Wasp – KhmerDub (2018)

Ant-Man and the Wasp – KhmerDub (2018)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.0
118 min

Just when his time under house arrest is about to end, Scott Lang once again puts his freedom at risk to help Hope van Dyne and Dr. Hank Pym dive…

Country: 
និយាយខ្មែរAnt-Man – KhmerDub (2015)

Ant-Man – KhmerDub (2015)

Ant-Man – KhmerDub (2015)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.3
117 min

Armed with the astonishing ability to shrink in scale but increase in strength, master thief Scott Lang must embrace his inner-hero and help his mentor, Doctor Hank Pym, protect the…

Country: 
Hawkeye (2021)

Hawkeye (2021)

Hawkeye (2021)
TMDb: 8.9
50 min

Former Avenger Clint Barton has a seemingly simple mission: get back to his family for Christmas. Possible? Maybe with the help of Kate Bishop, a 22-year-old archer with dreams of…

Status: Returning Series
Venom: Let There Be Carnage (2021)

Venom: Let There Be Carnage (2021)

Venom: Let There Be Carnage (2021)
IMDb: 6.3
97 min

After finding a host body in investigative reporter Eddie Brock, the alien symbiote must face a new enemy, Carnage, the alter ego of serial killer Cletus Kasady.

និយាយខ្មែរCaptain America: Civil War​ – KhmerDub (2016)

Captain America: Civil War​ – KhmerDub (2016)

Captain America: Civil War​ – KhmerDub (2016)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.8
147 min

Following the events of Age of Ultron, the collective governments of the world pass an act designed to regulate all superhuman activity. This polarizes opinion amongst the Avengers, causing two…

Country: 
និយាយខ្មែរCaptain America: The Winter Soldier​ – KhmerDub (2014)

Captain America: The Winter Soldier​ – KhmerDub (2014)

Captain America: The Winter Soldier​ – KhmerDub (2014)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.7
136 min

After the cataclysmic events in New York with The Avengers, Steve Rogers, aka Captain America is living quietly in Washington, D.C. and trying to adjust to the modern world. But…

Country: 
និយាយខ្មែរCaptain America: The First Avenger – KhmerDub (2011)

Captain America: The First Avenger – KhmerDub (2011)

Captain America: The First Avenger – KhmerDub (2011)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.9
124 min

During World War II, Steve Rogers is a sickly man from Brooklyn who’s transformed into super-soldier Captain America to aid in the war effort. Rogers must stop the Red Skull…

Country: 
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)
IMDb: 7.9
132 min

Shang-Chi must confront the past he thought he left behind when he is drawn into the web of the mysterious Ten Rings organization.

Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2011)

Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2011)

Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2011)
IMDb: N/A
N/A

When the devil resurfaces with aims to take over the world in human form, Johnny Blaze reluctantly comes out of hiding to transform into the flame-spewing supernatural hero Ghost Rider…

Black Widow (2021)

Black Widow (2021)

Black Widow (2021)
IMDb: N/A
N/A

Natasha Romanoff, also known as Black Widow, confronts the darker parts of her ledger when a dangerous conspiracy with ties to her past arises. Pursued by a force that will…

Loki (2021)

Loki (2021)

Loki (2021)
TMDb: 9.2
52 min

After stealing the Tesseract during the events of “Avengers: Endgame,” an alternate version of Loki is brought to the mysterious Time Variance Authority, a bureaucratic organization that exists outside of…

Status: Returning Series
X2: X-Men United (2003)

X2: X-Men United (2003)

X2: X-Men United (2003)
IMDb: 7.4
134 min

Professor Charles Xavier and his team of genetically gifted superheroes face a rising tide of anti-mutant sentiment led by Col. William Stryker. Storm, Wolverine and Jean Grey must join their…

Country: 
និយាយខ្មែរSpider-Man 3 – KhmerDub (2007)

Spider-Man 3 – KhmerDub (2007)

Spider-Man 3 – KhmerDub (2007)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.2
139 min

The seemingly invincible Spider-Man goes up against an all-new crop of villains—including the shape-shifting Sandman. While Spider-Man’s superpowers are altered by an alien organism, his alter ego, Peter Parker, deals…

Country: 
The Amazing Spider-Man 2 (2014)

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

The Amazing Spider-Man 2 (2014)
IMDb: 6.6
142 min

Country: 
The Amazing Spider-Man (2012)

The Amazing Spider-Man (2012)

The Amazing Spider-Man (2012)
IMDb: 6.9
136 min

Country: 
Ghost Rider (2007)

Ghost Rider (2007)

Ghost Rider (2007)
IMDb: N/A
N/A

In order to save his dying father, young stunt cyclist Johnny Blaze sells his soul to Mephistopheles and sadly parts from the pure-hearted Roxanne Simpson, the love of his life….

The Falcon and the Winter Soldier (2021)

The Falcon and the Winter Soldier (2021)

The Falcon and the Winter Soldier (2021)
TMDb: 8.4
50 min

Following the events of “Avengers: Endgame”, the Falcon, Sam Wilson and the Winter Soldier, Bucky Barnes team up in a global adventure that tests their abilities, and their patience.

Status: Returning Series
X-Men Origins: Wolverine (2009)

X-Men Origins: Wolverine (2009)

X-Men Origins: Wolverine (2009)
IMDb: 6.6
107 min

After seeking to live a normal life, Logan sets out to avenge the death of his girlfriend by undergoing the mutant Weapon X program and becoming Wolverine.

Country: 
Dark Phoenix (2019)

Dark Phoenix (2019)

Dark Phoenix (2019)
IMDb: 5.7
113 min

The X-Men face their most formidable and powerful foe when one of their own, Jean Grey, starts to spiral out of control. During a rescue mission in outer space, Jean…

Country: 
X-Men: Days of Future Past (2014)

X-Men: Days of Future Past (2014)

X-Men: Days of Future Past (2014)
IMDb: 7.9
132 min

The ultimate X-Men ensemble fights a war for the survival of the species across two time periods as they join forces with their younger selves in an epic battle that…

Country: 
X-Men: First Class (2011)

X-Men: First Class (2011)

X-Men: First Class (2011)
IMDb: 7.7
131 min

Before Charles Xavier and Erik Lensherr took the names Professor X and Magneto, they were two young men discovering their powers for the first time. Before they were arch-enemies, they…

Country: 
X-Men: The Last Stand (2006)

X-Men: The Last Stand (2006)

X-Men: The Last Stand (2006)
IMDb: 6.7
104 min

When a cure is found to treat mutations, lines are drawn amongst the X-Men—led by Professor Charles Xavier—and the Brotherhood, a band of powerful mutants organised under Xavier’s former ally,…

Country: 
X-Men (2000)

X-Men (2000)

X-Men (2000)
IMDb: 7.4
104 min

Two mutants, Rogue and Wolverine, come to a private academy for their kind whose resident superhero team, the X-Men, must oppose a terrorist organization with similar powers.

Country: 
និយាយខ្មែរSpider-Man និយាយខ្មែរ (2002)

Spider-Man និយាយខ្មែរ (2002)

Spider-Man និយាយខ្មែរ (2002)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.3
121 min

After being bitten by a genetically altered spider, nerdy high school student Peter Parker is endowed with amazing powers to become the Amazing superhero known as Spider-Man.

Country: 
Logan (2017)

Logan (2017)

Logan (2017)
IMDb: 8.1
137 min

In the near future, a weary Logan cares for an ailing Professor X in a hideout on the Mexican border. But Logan’s attempts to hide from the world and his…

Country: