💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Most Favorite
Filter
HDCAMបងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)

បងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)

បងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)
HDCAM
IMDb: N/A
N/A

Ina, whose ex-boyfriend runs off, leaving her in debt, manages to catch on a cunning con artist who tries to con her. But instead of turning him to the police,…

Genre: Comedy, Romance
Aladdin -Khmer Dubbed (2019)

Aladdin -Khmer Dubbed (2019)

Aladdin -Khmer Dubbed (2019)
IMDb: N/A
N/A

A kindhearted street urchin named Aladdin embarks on a magical adventure after finding a lamp that releases a wisecracking genie while a power-hungry Grand Vizier vies for the same lamp…

Mortal Kombat (2021)

Mortal Kombat (2021)

Mortal Kombat (2021)
IMDb: 7.1
110 min

Country: 
New Gods: Nezha Reborn (2021)

New Gods: Nezha Reborn (2021)

New Gods: Nezha Reborn (2021)
IMDb: 6.7
116 min

3000 years after the boy-god Nezha conquers the Dragon King then disappears in mythological times, he returns as an ordinary man to find his own path to becoming a true…

Country: 
Godzilla vs. Kong (2021)

Godzilla vs. Kong (2021)

Godzilla vs. Kong (2021)
IMDb: N/A
N/A

In a time when monsters walk the Earth, humanity’s fight for its future sets Godzilla and Kong on a collision course that will see the two most powerful forces of…

Country: 
Raya and the Last Dragon (2021)

Raya and the Last Dragon (2021)

Raya and the Last Dragon (2021)
IMDb: N/A
N/A

Long ago, in the fantasy world of Kumandra, humans and dragons lived together in harmony. But when an evil force threatened the land, the dragons sacrificed themselves to save humanity….

Country: 
Hotel Inferno 3: The Castle of Screams (2021)

Hotel Inferno 3: The Castle of Screams (2021)

Hotel Inferno 3: The Castle of Screams (2021)
IMDb: 7.6
65 min

Country: 
Genre: Horror
Tom Clancy’s Without Remorse (2021)

Tom Clancy’s Without Remorse (2021)

Tom Clancy’s Without Remorse (2021)
IMDb: N/A
N/A

Country: 
ក្រុមស៊ើបអង្កេតកំពូលកូរ -Detective Chinatown 2 (2018)

ក្រុមស៊ើបអង្កេតកំពូលកូរ -Detective Chinatown 2 (2018)

ក្រុមស៊ើបអង្កេតកំពូលកូរ -Detective Chinatown 2 (2018)
IMDb: N/A
N/A

Driven by the desire for the huge reward, Tang Ren (by Wang Baoqiang) tricked Qin Feng (by Liu Haoran) to New York, to attend the World Detective Contest,. Later on,…

Genre: Comedy, Mystery
Eps9The Flash Season 7 Episode 9

The Flash Season 7 Episode 9

The Flash Season 7 Episode 9
Season 7
Episode: 9
Air Date: 2021-05-11

After a devastating betrayal, Barry turns to Timeless Wells for help. Meanwhile, Iris leads Team Citizen down a dangerous road in search of answers, and Cisco confides his biggest fear…

Episode Title: Timeless
Serie: The Flash
Ben 10: Ultimate Alien (2010)

Ben 10: Ultimate Alien (2010)

Ben 10: Ultimate Alien (2010)
TMDb: 8.2
23 min

With his secret identity now revealed to the world, Ben Tennyson continues to fight evil as a superhero with the help of the newly acquired Ultimatrix.

Status: Ended
Soul Snatcher (2020)

Soul Snatcher (2020)

Soul Snatcher (2020)
IMDb: 5.2
125 min

The historical fantasy film basically revolves around the tale of an impoverished scholar and a fox demon in search of a magic pill. Chen Linong plays the guileless Wang Zijin,…

Country: 
Genre: Comedy, Fantasy
ចែដៃឆៅ-Okay! Madam (2020)

ចែដៃឆៅ-Okay! Madam (2020)

ចែដៃឆៅ-Okay! Madam (2020)
IMDb: 6.5
100 min

គ្រួសារដែលមានជិវភាពខ្សត់មួយបានឈ្នះវិស្សមកាលឥតគិតថ្លៃទៅកំសាន្តនៅហាវ៉ៃ។ ប៉ុន្តែនៅពេលយន្តហោះ​ពួកគេហោះហើរវាត្រូវបានចាប់ជំរិតដោយក្រុមភេរវករ។ ដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតភរិយាត្រូវបង្ហាញពីអតីតកាលដ៏អាថ៌កំបាំងរបស់នាងហើយវាយតបវិញ។   A working class family wins a free vacation to Hawaii. But when their plane takes flight, it gets hijacked by terrorists. To save her family and…

Country: 
Genre: Action, Comedy
អាថ៍កំបាំងខ្មោចស្រី

អាថ៍កំបាំងខ្មោចស្រី

អាថ៍កំបាំងខ្មោចស្រី
IMDb: N/A
N/A
N/A

Genre: Horror
Jupiter’s Legacy (2021)

Jupiter’s Legacy (2021)

Jupiter’s Legacy (2021)
TMDb: 7.6
45 min

When the world’s first generation of superheroes received their powers in the 1930s become the revered elder guard in the present, their superpowered children struggle to live up to the…

Status: Returning Series
Eps1Jupiter’s Legacy Season 1 Episode 1

Jupiter’s Legacy Season 1 Episode 1

Jupiter’s Legacy Season 1 Episode 1
Season 1
Episode: 1
Air Date: 2021-05-07

Brandon’s attempt to live up to his father’s high expectations suffers a blow. Sheldon’s carefree life as the boss’s son comes crashing down in 1929.   Download This Episode

Episode Title: By Dawn's Early Light
Kung Fu Panda: The Paws of Destiny (2018)

Kung Fu Panda: The Paws of Destiny (2018)

Kung Fu Panda: The Paws of Destiny (2018)
TMDb: 7.3
23,24 min

As the Dragon Master, Po has endured his fair share of epic challenges but nothing could prepare him for his greatest one yet-as a Kung Fu teacher to a group…

Status: Returning Series
Eps1Kung Fu Panda: The Paws of Destiny Season 1 Episode 1

Kung Fu Panda: The Paws of Destiny Season 1 Episode 1

Kung Fu Panda: The Paws of Destiny Season 1 Episode 1
Season 1
Episode: 1
Air Date: 2018-11-15

After absorbing the mystical Hero Chi of the Four Constellations, four panda kids enlist the Dragon Master to teach them Kung Fu

Episode Title: Enter the Dragon Master
ត្រៀមចេញ UpcomingF9 (2021)

F9 (2021)

F9 (2021)
ត្រៀមចេញ Upcoming
IMDb: N/A
145 min

Dominic Toretto is leading a quiet life off the grid with Letty and his son, little Brian, but they know that danger always lurks just over their peaceful horizon. This…

Country: 
The Maus (2017)

The Maus (2017)

The Maus (2017)
IMDb: N/A
N/A

Alex and Selma are a couple in love on a trip to the heart of Bosnia and Herzegovina. Suddenly, Selma feels a mysterious force is chasing them.

Genre: Drama, Fantasy, Horror
Lost Bullet (2020)

Lost Bullet (2020)

Lost Bullet (2020)
IMDb: N/A
N/A

A small time delinquent, turned police mechanic for a go fast task force, is forced to defend his innocence when his mentor is killed by dirty cops.

Eps5Girl from Nowhere Season 2 Episode 5

Girl from Nowhere Season 2 Episode 5

Girl from Nowhere Season 2 Episode 5
Season 2
Episode: 5
Air Date: 2021-05-07

  Download This Episode

Episode Title: Episode 5
Eps8Girl from Nowhere Season 2 Episode 8

Girl from Nowhere Season 2 Episode 8

Girl from Nowhere Season 2 Episode 8
Season 2
Episode: 8
Air Date: 2021-05-07

Nanno and Yuri’s rivalry comes to a head over the fate of a mother and daughter who may be responsible for a slew of disappearances and deaths.   Download This…

Episode Title: The Judgment
Eps7Girl from Nowhere Season 2 Episode 7

Girl from Nowhere Season 2 Episode 7

Girl from Nowhere Season 2 Episode 7
Season 2
Episode: 7
Air Date: 2021-05-07

    Download This Episode

Episode Title: Episode 7
Eps6Girl from Nowhere Season 2 Episode 6

Girl from Nowhere Season 2 Episode 6

Girl from Nowhere Season 2 Episode 6
Season 2
Episode: 6
Air Date: 2021-05-07

    Download This Episode

Episode Title: Episode 6
Eps4Girl from Nowhere Season 2 Episode 4

Girl from Nowhere Season 2 Episode 4

Girl from Nowhere Season 2 Episode 4
Season 2
Episode: 4
Air Date: 2021-05-07

    Download This Episode

Episode Title: Episode 4
Eps3Girl from Nowhere Season 2 Episode 3

Girl from Nowhere Season 2 Episode 3

Girl from Nowhere Season 2 Episode 3
Season 2
Episode: 3
Air Date: 2021-05-07

    Download This Episode

Episode Title: Episode 3
Eps2Girl from Nowhere Season 2 Episode 2

Girl from Nowhere Season 2 Episode 2

Girl from Nowhere Season 2 Episode 2
Season 2
Episode: 2
Air Date: 2021-05-07

    Download This Episode

Episode Title: Episode 2
Eps1Girl from Nowhere Season 2 Episode 1

Girl from Nowhere Season 2 Episode 1

Girl from Nowhere Season 2 Episode 1
Season 2
Episode: 1
Air Date: 2021-05-07

We don’t have an overview translated in English. Help us expand our database by adding one.   Download This Episode

Episode Title: Episode 1
ដំណើរឆ្លងនរក – Along with the Gods: The Two Worlds

ដំណើរឆ្លងនរក – Along with the Gods: The Two Worlds

ដំណើរឆ្លងនរក – Along with the Gods: The Two Worlds
IMDb: N/A
N/A
N/A

Having died unexpectedly, firefighter Ja-hong is taken to the afterlife by 3 afterlife guardians. Only when he passes 7 trials over 49 days and proves he was innocent in human…

Genre: Action, Drama, Fantasy
Girl from Nowhere

Girl from Nowhere

Girl from Nowhere
TMDb: 8.4
42 min

A mysterious, clever girl named Nanno transfers to different schools, exposing the lies and misdeeds of the students and faculty at every turn.

Status: Returning Series
Eps12Girl from Nowhere Season 1 Episode 12

Girl from Nowhere Season 1 Episode 12

Girl from Nowhere Season 1 Episode 12
Season 1
Episode: 12
Air Date: 2018-10-27

After opening a time capsule at a high school reunion, former pupils recall an odd girl they nicknamed “Psycho Nanno,” who was briefly in their class.   Download This Episode

Episode Title: BFF Part 1
Eps8Girl from Nowhere Season 1 Episode 8

Girl from Nowhere Season 1 Episode 8

Girl from Nowhere Season 1 Episode 8
Season 1
Episode: 8
Air Date: 2018-10-27

TK can’t stop stealing, and his new friend Nanno only encourages him to continue. But underneath it all, he’s just a lonely kid who misses his father.   Download This…

Episode Title: Lost & Found
Eps7Girl from Nowhere Season 1 Episode 7

Girl from Nowhere Season 1 Episode 7

Girl from Nowhere Season 1 Episode 7
Season 1
Episode: 7
Air Date: 2018-10-27

Other students learn about the bathroom wall and start using it to get their own revenge. Bam regrets what she’s started, but it may be too late.   Download This…

Episode Title: Wonderwall Part 2
Eps4Girl from Nowhere Season 1 Episode 4

Girl from Nowhere Season 1 Episode 4

Girl from Nowhere Season 1 Episode 4
Season 1
Episode: 4
Air Date: 2018-10-27

Even among the filthy-rich kids at his school, Dino stands out — but he’s got a secret. Nanno can help him keep it, but it will cost him.   Download…

Episode Title: Hi-So
Eps3Girl from Nowhere Season 1 Episode 3

Girl from Nowhere Season 1 Episode 3

Girl from Nowhere Season 1 Episode 3
Season 1
Episode: 3
Air Date: 2018-10-27

Surrounded by so-called geniuses, struggling student Mew feels stupid and invisible in her school — until Nanno shows her a shortcut to success.   Download This Episode

Episode Title: Trophy
Eps2Girl from Nowhere Season 1 Episode 2

Girl from Nowhere Season 1 Episode 2

Girl from Nowhere Season 1 Episode 2
Season 1
Episode: 2
Air Date: 2018-10-27

The boys all want to take advantage of Nanno and the girls are jealous and cruel. They try to destroy her, but Nanno always has the upper hand.   Download…

Episode Title: Apologies
Eps1Girl from Nowhere Season 1 Episode 1

Girl from Nowhere Season 1 Episode 1

Girl from Nowhere Season 1 Episode 1
Season 1
Episode: 1
Air Date: 2018-10-27

Enigmatic student Nanno transfers to a school that has recently earned the title of “Purest School Of The Year”, but she soon exposes the ugly truth.   Download This Episode

Episode Title: Ugly Truth
ត្រៀមចេញ UpcomingJungle Cruise (2021)

Jungle Cruise (2021)

Jungle Cruise (2021)
ត្រៀមចេញ Upcoming
IMDb: N/A
N/A

Dr. Lily Houghton enlists the aid of wisecracking skipper Frank Wolff to take her down the Amazon in his ramshackle boat. Together, they search for an ancient tree that holds…

Country: 
ត្រៀមចេញ UpcomingBlack Adam (2022)

Black Adam (2022)

Black Adam (2022)
ត្រៀមចេញ Upcoming
IMDb: N/A
N/A

A DC film entered around Shazam’s anti-hero nemesis, Black Adam.   ភាពយន្តនេះត្រៀមចេញនៅថ្ងៃទី 29 ខែ​ 7 ឆ្នាំ 2022 ( នៅ USA )  29 July 2022 (USA)  

Country: 
Justice League Dark: Apokolips War (2020)

Justice League Dark: Apokolips War (2020)

Justice League Dark: Apokolips War (2020)
IMDb: 7.8
90 min

Earth is decimated after intergalactic tyrant Darkseid has devastated the Justice League in a poorly executed war by the DC Super Heroes. Now the remaining bastions of good – the…

Country: 
Goosebumps (2015)

Goosebumps (2015)

Goosebumps (2015)
IMDb: 6.3
103 min

After moving to a small town, Zach Cooper finds a silver lining when he meets next door neighbor Hannah, the daughter of bestselling Goosebumps series author R.L. Stine. When Zach…

Country: 
The Shawshank Redemption (1994)

The Shawshank Redemption (1994)

The Shawshank Redemption (1994)
IMDb: 9.3
142 min

Country: 
Genre: Crime, Drama
Ray (2004)

Ray (2004)

Ray (2004)
IMDb: 7.7
152 min

Country: 
Genre: Drama, Music
Moana (2016)

Moana (2016)

Moana (2016)
IMDb: 7.6
107 min

In Ancient Polynesia, when a terrible curse incurred by Maui reaches an impetuous Chieftain’s daughter’s island, she answers the Ocean’s call to seek out the demigod to set things right.

Country: 
The Descent: Part 2 (2009)

The Descent: Part 2 (2009)

The Descent: Part 2 (2009)
IMDb: N/A
N/A
N/A

Distraught, confused, and half-wild with fear, Sarah Carter emerges alone from the Appalachian cave system where she encountered unspeakable terrors. Unable to plausibly explain to the authorities what happened –…

The Descent (2005)

The Descent (2005)

The Descent (2005)
IMDb: N/A
N/A

After a tragic accident, six friends reunite for a caving expedition. Their adventure soon goes horribly wrong when a collapse traps them deep underground and they find themselves pursued by…

Genre: Adventure, Horror
បាត់បង់ក្តីស្រឡាញ់-Lost and Love​ (2015)

បាត់បង់ក្តីស្រឡាញ់-Lost and Love​ (2015)

បាត់បង់ក្តីស្រឡាញ់-Lost and Love​ (2015)
IMDb: N/A
N/A
N/A

After his young son goes missing, Lei (Andy Lau) begins a 14-year quest to find him.

Genre: Drama
Eps2DARLING in the FRANXX Season 1 Episode 2

DARLING in the FRANXX Season 1 Episode 2

DARLING in the FRANXX Season 1 Episode 2
Season 1
Episode: 2
Air Date: 2018-01-20

The parasites struggle to come to terms with Hiro being the one who piloted Strelizia. Even Hiro can’t really believe it himself. Things come to a head when he’s ordered…

Episode Title: What It Means to Connect
Eps1DARLING in the FRANXX Season 1 Episode 1

DARLING in the FRANXX Season 1 Episode 1

DARLING in the FRANXX Season 1 Episode 1
Season 1
Episode: 1
Air Date: 2018-01-13

The land has fallen into ruin, and children represent the last hope for humanity. One of them, Hiro, fails to live up to that purpose and decides to walk away…

Episode Title: Alone and Lonesome
The Roads Not Taken (2020)

The Roads Not Taken (2020)

The Roads Not Taken (2020)
IMDb: 5.2
85 min

The film follows 24 hours in the life of father and daughter Leo and Molly as she grapples with the challenges of dealing with her father’s chaotic mental state. But…

Country: 
Genre: Drama
The Godfather (1972)

The Godfather (1972)

The Godfather (1972)
IMDb: 9.2
175 min

Spanning the years 1945 to 1955, a chronicle of the fictional Italian-American Corleone crime family. When organized crime family patriarch, Vito Corleone barely survives an attempt on his life, his…

Country: 
Genre: Crime, Drama