🥰ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD.Net សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តថ្មីៗល្បីៗ គុណភាពស្តង់តាសំបូរបែបតែមួយគត់នៅស្រុកខ្មែរ ហើយក៏ជា Website ឯកជន លក្ខណៈគ្រួសារ មិនមែនបង្កើតដើម្បីត្រូវការប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (Donate)ពីបងប្អូនឡើយ ត្រូវការតែភាពរីករាយនិងពេញចិត្តពីបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះ នេះជាការចំរំលែកការកម្សាន្តពិតៗដល់បងប្អូន😘 សូមរីករាយទស្សនាដោយសេរី ជុំគ្រួសារដោយក្តីសុភមង្គល ពីខ្ញុំបាទ អ្នកនាំរឿង🤩
Most Rating
Filter
និយាយខ្មែរWarcraft KhmerDub (2016)

Warcraft KhmerDub (2016)

Warcraft KhmerDub (2016)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.8
123 min

The peaceful realm of Azeroth stands on the brink of war as its civilization faces a fearsome race of invaders: orc warriors fleeing their dying home to colonize another. As…

និយាយខ្មែរAssassin’s Creed​ – KhmerDub (2016)

Assassin’s Creed​ – KhmerDub (2016)

Assassin’s Creed​ – KhmerDub (2016)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

Through unlocked genetic memories that allow him to relive the adventures of his ancestor in 15th century Spain, Callum Lynch discovers he’s a descendant of the secret ‘Assassins’ society. After…

និយាយខ្មែរUnstoppable​ KhmerDub (2018)

Unstoppable​ KhmerDub (2018)

Unstoppable​ KhmerDub (2018)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.6
116 min

Dong-chul and Ji-soo are a happily married couple. One day, Dong-chul comes home to find his house in disarray and his wife missing.

Country: 
Genre: Action, Crime
និយាយខ្មែរOne Day​​-ត្រឹមតែមួយថ្ងៃ (2016)

One Day​​-ត្រឹមតែមួយថ្ងៃ (2016)

One Day​​-ត្រឹមតែមួយថ្ងៃ (2016)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.7
135 min

Denchai is a geeky 30-year-old IT officer whose existence is only acknowledged when his colleagues need tech support. Denchai’s mundane world is flipped upside down when he meets a new…

Country: 
Genre: Drama, Romance
និយាយខ្មែរThe Outlaws-អ្នកលេងក្រៅច្បាប់ (2017)

The Outlaws-អ្នកលេងក្រៅច្បាប់ (2017)

The Outlaws-អ្នកលេងក្រៅច្បាប់ (2017)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

In Chinatown, law and order is turned upside down when a trio of feral Chinese gangsters arrive, start terrorizing civilians, and usurping territory. The beleaguered local gangsters team up with…

Genre: Action, Crime
បកប្រែដោយផ្ទាល់The Man from Nowhere – KhmerSub (2010)

The Man from Nowhere – KhmerSub (2010)

The Man from Nowhere – KhmerSub (2010)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: N/A
N/A

His only friend called him ‘the man from nowhere’… Taesik, a former special agent becomes a loner after losing his wife in a miserable accident and lives a bitter life…

និយាយខ្មែរThe One – KhmerDub

The One – KhmerDub

The One – KhmerDub
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

A sheriff’s deputy fights an alternate universe version of himself who grows stronger with each alternate self he kills.

Fifty Shades Freed (2018)

Fifty Shades Freed (2018)

Fifty Shades Freed (2018)
IMDb: N/A
N/A

Believing they have left behind shadowy figures from their past, newlyweds Christian and Ana fully embrace an inextricable connection and shared life of luxury. But just as she steps into…

Genre: 18+, Drama, Romance
Fifty Shades Darker (2017)

Fifty Shades Darker (2017)

Fifty Shades Darker (2017)
IMDb: N/A
N/A

When a wounded Christian Grey tries to entice a cautious Ana Steele back into his life, she demands a new arrangement before she will give him another chance. As the…

Genre: 18+, Drama, Romance
និយាយខ្មែរJack the Giant Slayer​ – KhmerDub (2013)

Jack the Giant Slayer​ – KhmerDub (2013)

Jack the Giant Slayer​ – KhmerDub (2013)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

The story of an ancient war that is reignited when a young farmhand unwittingly opens a gateway between our world and a fearsome race of giants. Unleashed on the Earth…

From Today, It’s My Turn!!: The Movie​ (2020)

From Today, It’s My Turn!!: The Movie​ (2020)

From Today, It’s My Turn!!: The Movie​ (2020)
IMDb: 6.2
114 min

Set in 1980s Japan, two students transfer into the same school on the same day and become a duo fighting delinquents.

Country: 
Genre: Action, Comedy
Frozen (2013)

Frozen (2013)

Frozen (2013)
IMDb: N/A
N/A
N/A

Young princess Anna of Arendelle dreams about finding true love at her sister Elsa’s coronation. Fate takes her on a dangerous journey in an attempt to end the eternal winter…

Sex Is Zero (2002)

Sex Is Zero (2002)

Sex Is Zero (2002)
IMDb: N/A
N/A
N/A

At Sunjong University, a few students are serious, including Eun-hyo, who works hard at aerobics in hopes of doing well in a national competition. Most students goof off: drinking, partying,…

Genre: 18+, Comedy, Drama
Hole-in-law 2 (2020)

Hole-in-law 2 (2020)

Hole-in-law 2 (2020)
IMDb: N/A
N/A

Sang-min’s girlfriend Eun-jeong, is a nude model and takes photos with a stranger in a motel naked. Sang-min who doesn’t believe in free-spirited Eun-jeong, after drinking in three groups with…

Genre: 18+
The East (2020)

The East (2020)

The East (2020)
IMDb: 7.0
137 min

A young Dutch soldier deployed to suppress post-WWII independence efforts in the Netherlands’ colony of Indonesia finds himself torn between duty and conscience when he joins an increasingly ruthless commander’s…

Guardians (2017)

Guardians (2017)

Guardians (2017)
IMDb: N/A
N/A

During the Cold War, an organization called “Patriot” created a super-hero squad, which includes members of multiple soviet republics. For years, the heroes had to hide their identities, but in…

The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004)

The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004)

The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004)
IMDb: N/A
N/A

Mia Thermopolis is now a college graduate and on her way to Genovia to take up her duties as princess. Her best friend Lilly also joins her for the summer….

The Princess Diaries (2001)

The Princess Diaries (2001)

The Princess Diaries (2001)
IMDb: N/A
N/A

A socially awkward but very bright 15-year-old girl being raised by a single mom discovers that she is the princess of a small European country because of the recent death…

Dolittle (2020)

Dolittle (2020)

Dolittle (2020)
IMDb: N/A
N/A

After losing his wife seven years earlier, the eccentric Dr. John Dolittle, famed doctor and veterinarian of Queen Victoria’s England, hermits himself away behind the high walls of Dolittle Manor…

Malena (2000)

Malena (2000)

Malena (2000)
IMDb: N/A
N/A

On the day in 1940 that Italy enters the war, two things happen to the 12-year-old Renato: he gets his first bike, and he gets his first look at Malèna….

Genre: 18+, Drama
Candyman (2021)

Candyman (2021)

Candyman (2021)
IMDb: N/A
91 min

Anthony and his partner move into a loft in the now gentrified Cabrini-Green, and after a chance encounter with an old-timer exposes Anthony to the true story behind Candyman, he…

Country: 
Genre: Horror, Thriller
Extinct (2021)

Extinct (2021)

Extinct (2021)
IMDb: N/A
N/A

Op and Ed, two adorable donut-shaped animals – flummels – accidentally time-travel from 1835 to modern-day Shanghai. There they discover traffic, trans fats, and worst of all, that flummels are…

Nameless Gangster (2012)

Nameless Gangster (2012)

Nameless Gangster (2012)
IMDb: N/A
N/A

A corrupt customs official joins forces with a vicious gangster to form the most powerful crime partnership in Busan.

Genre: Crime, Thriller
The Man from U.N.C.L.E. (2015)

The Man from U.N.C.L.E. (2015)

The Man from U.N.C.L.E. (2015)
IMDb: N/A
N/A

At the height of the Cold War, a mysterious criminal organization plans to use nuclear weapons and technology to upset the fragile balance of power between the United States and…

Prisoners of the Ghostland (2021)

Prisoners of the Ghostland (2021)

Prisoners of the Ghostland (2021)
IMDb: N/A
N/A
N/A

In the treacherous frontier city of Samurai Town, a ruthless bank robber is sprung from jail by wealthy warlord The Governor, whose adopted granddaughter Bernice has gone missing. The Governor…

និយាយខ្មែរThe Forbidden Kingdom​-KhmerDub (2008)

The Forbidden Kingdom​-KhmerDub (2008)

The Forbidden Kingdom​-KhmerDub (2008)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A
N/A

An American teenager who is obsessed with Hong Kong cinema and kung-fu classics makes an extraordinary discovery in a Chinatown pawnshop: the legendary stick weapon of the Chinese sage and…

និយាយខ្មែរBig Brother KhmerDub (2018)

Big Brother KhmerDub (2018)

Big Brother KhmerDub (2018)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.3
101 min

A soldier-turned-high school teacher uses unusual methods to reach to a class of poor students, while dealing with a greedy entrepreneur and his gang of fighters as well as the…

Country: 
Genre: Action, Comedy, Drama
Star Wars: The Force Awakens (2015)

Star Wars: The Force Awakens (2015)

Star Wars: The Force Awakens (2015)
IMDb: N/A
N/A

Thirty years after defeating the Galactic Empire, Han Solo and his allies face a new threat from the evil Kylo Ren and his army of Stormtroopers.

Kate (2021)

Kate (2021)

Kate (2021)
IMDb: N/A
106 min

After she’s irreversibly poisoned, a ruthless criminal operative has less than 24 hours to exact revenge on her enemies and in the process forms an unexpected bond with the daughter…

Country: 
Genre: Action, Thriller
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)

The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)

The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
IMDb: N/A
N/A

Siblings Lucy, Edmund, Susan and Peter step through a magical wardrobe and find the land of Narnia. There, they discover a charming, once peaceful kingdom that has been plunged into…

Ratatouille (2007)

Ratatouille (2007)

Ratatouille (2007)
IMDb: N/A
N/A

Remy, a resident of Paris, appreciates good food and has quite a sophisticated palate. He would love to become a chef so he can create and enjoy culinary masterpieces to…

The Angry Birds Movie 2

The Angry Birds Movie 2

The Angry Birds Movie 2
IMDb: 6.4
97 min

The Monkey King: The Legend Begins (2022)

The Monkey King: The Legend Begins (2022)

The Monkey King: The Legend Begins (2022)
IMDb: N/A
N/A

The Monkey King: The Legend Begins is the re-imagined version by Hollywood of the film The Monkey King: Havoc in Heavens Palace, the origin and birthplace of The Monkey King…

Genre: Fantasy
Sleepy Hollow (1999)

Sleepy Hollow (1999)

Sleepy Hollow (1999)
IMDb: N/A
N/A

New York detective Ichabod Crane is sent to Sleepy Hollow to investigate a series of mysterious deaths in which the victims are found beheaded. Locals believe the culprit to be…

Ocean’s Thirteen

Ocean’s Thirteen

Ocean’s Thirteen
IMDb: N/A
N/A
N/A

Danny Ocean’s team of criminals are back and composing a plan more personal than ever. When ruthless casino owner Willy Bank doublecrosses Reuben Tishkoff, causing a heart attack, Danny Ocean…

Genre: Crime, Thriller
និយាយខ្មែរDemolition Man KhmerDub (1993)

Demolition Man KhmerDub (1993)

Demolition Man KhmerDub (1993)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

Simon Phoenix, a violent criminal cryogenically frozen in 1996, escapes during a parole hearing in 2032 in the utopia of San Angeles. Police are incapable of dealing with his violent…

HiGH&LOW THE WORST (2019)

HiGH&LOW THE WORST (2019)

HiGH&LOW THE WORST (2019)
IMDb: N/A
N/A

“Evil High School of Raven” Devil High School. It was divided into a part-time system and a full-time system, and the part-time staff, Yoshiki Murayama (Yuki Yamada), was the head…

Genre: Action, Comedy
Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)

Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)

Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)
IMDb: N/A
N/A
N/A

The surviving Resistance faces the First Order once again as the journey of Rey, Finn and Poe Dameron continues. With the power and knowledge of generations behind them, the final…

និយាយខ្មែរTerminator 3: Rise of the Machines KhmerDub (2003)

Terminator 3: Rise of the Machines KhmerDub (2003)

Terminator 3: Rise of the Machines KhmerDub (2003)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

It’s been 10 years since John Connor saved Earth from Judgment Day, and he’s now living under the radar, steering clear of using anything Skynet can trace. That is, until…

Escape Room: Tournament of Champions (2021)

Escape Room: Tournament of Champions (2021)

Escape Room: Tournament of Champions (2021)
IMDb: N/A
N/A

Six people unwittingly find themselves locked in another series of escape rooms, slowly uncovering what they have in common to survive as they discover all the games that they’ve played…

Wrong Turn 6: Last Resort (2014)

Wrong Turn 6: Last Resort (2014)

Wrong Turn 6: Last Resort (2014)
IMDb: N/A
N/A

A sudden and mysterious inheritance brings Danny and his friends to Hobb Springs, a forgotten resort deep in the West Virginia hills. Hobb Springs is being looked after under the…

Genre: Horror
Wrong Turn 4: Bloody Beginnings (2011)

Wrong Turn 4: Bloody Beginnings (2011)

Wrong Turn 4: Bloody Beginnings (2011)
IMDb: N/A
N/A

Follows a group of friends that decide to go snowmobiling during their winter break. They make a “wrong turn”, getting lost in a storm.

Genre: Horror, Thriller
Wrong Turn (2003)

Wrong Turn (2003)

Wrong Turn (2003)
IMDb: 6.1
84 min

Chris crashes into a carload of other young people, and the group of stranded motorists is soon lost in the woods of West Virginia, where they’re hunted by three cannibalistic…

Genre: Horror, Thriller
និយាយខ្មែរGhost Ship​ – កប៉ាល់ខ្មោច (2015)

Ghost Ship​ – កប៉ាល់ខ្មោច (2015)

Ghost Ship​ – កប៉ាល់ខ្មោច (2015)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 5.8
N/A

At a dark pier in the middle of the night, a boat captain and his mate, Nong, are readying their vessel for the next trip. But what they discover is…

Country: 
Genre: Horror
និយាយខ្មែរThe Angry Birds Movie​ – KhmerDub

The Angry Birds Movie​ – KhmerDub

The Angry Birds Movie​ – KhmerDub
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

An island populated entirely by happy, flightless birds or almost entirely. In this paradise, Red, a bird with a temper problem, speedy Chuck, and the volatile Bomb have always been…

និយាយខ្មែរJurassic World: Fallen Kingdom KhmerDub (2018)

Jurassic World: Fallen Kingdom KhmerDub (2018)

Jurassic World: Fallen Kingdom KhmerDub (2018)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.2
128 min

Three years after the demise of Jurassic World, a volcanic eruption threatens the remaining dinosaurs on Isla Nublar. So, Claire Dearing recruits Owen Grady to help prevent the extinction of…

Country: 
Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms (2021)

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms (2021)

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms (2021)
IMDb: N/A
N/A

The Earthrealm heroes must journey to the Outworld and fight for the survival of their homeland, invaded by the forces of evil warlord Shao Kahn, in the tournament to end…

Don’t Breathe 2 (2021)

Don’t Breathe 2 (2021)

Don’t Breathe 2 (2021)
IMDb: N/A
N/A

The Blind Man has been hiding out for several years in an isolated cabin and has taken in and raised a young girl orphaned from a devastating house fire. Their…

Genre: Horror, Thriller
The Witcher: Nightmare of the Wolf (2021)

The Witcher: Nightmare of the Wolf (2021)

The Witcher: Nightmare of the Wolf (2021)
IMDb: N/A
N/A

Escaping from poverty to become a witcher, Vesemir slays monsters for coin and glory, but when a new menace rises, he must face the demons of his past.

និយាយខ្មែរG.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 5.8
118 min