🥰ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD.Net សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តថ្មីៗល្បីៗ គុណភាពស្តង់តាសំបូរបែបតែមួយគត់នៅស្រុកខ្មែរ ហើយក៏ជា Website ឯកជន លក្ខណៈគ្រួសារ មិនមែនបង្កើតដើម្បីត្រូវការប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (Donate)ពីបងប្អូនឡើយ ត្រូវការតែភាពរីករាយនិងពេញចិត្តពីបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះ នេះជាការចំរំលែកការកម្សាន្តពិតៗដល់បងប្អូន😘 សូមរីករាយទស្សនាដោយសេរី ជុំគ្រួសារដោយក្តីសុភមង្គល ពីខ្ញុំបាទ អ្នកនាំរឿង🤩
Most Viewed
Filter
The Medium (2021)

The Medium (2021)

The Medium (2021)
IMDb: N/A
N/A

A horrifying story of a shaman’s inheritance in the Isan region of Thailand. But the goddess that appears to have taken possession of a family member turns out not be…

Genre: Horror, Thriller
និយាយខ្មែរGodzilla KhmerDub (2014)

Godzilla KhmerDub (2014)

Godzilla KhmerDub (2014)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A
N/A

Ford Brody, a Navy bomb expert, has just reunited with his family in San Francisco when he is forced to go to Japan to help his estranged father, Joe. Soon,…

បកប្រែដោយផ្ទាល់Shanghai Knights – KhmerSub (2003)

Shanghai Knights – KhmerSub (2003)

Shanghai Knights – KhmerSub (2003)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: N/A
N/A

The dynamic duo of Chon Wang and Roy O’Bannon return for another crazy adventure. This time, they’re in London to avenge the murder of Chon’s father, but end up on…

Free Guy (2021)

Free Guy (2021)

Free Guy (2021)
IMDb: N/A
N/A
N/A

A bank teller called Guy realizes he is a background character in an open world video game called Free City that will soon go offline.

និយាយខ្មែរWarcraft KhmerDub (2016)

Warcraft KhmerDub (2016)

Warcraft KhmerDub (2016)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.8
123 min

The peaceful realm of Azeroth stands on the brink of war as its civilization faces a fearsome race of invaders: orc warriors fleeing their dying home to colonize another. As…

និយាយខ្មែរUnstoppable​ KhmerDub (2018)

Unstoppable​ KhmerDub (2018)

Unstoppable​ KhmerDub (2018)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.6
116 min

Dong-chul and Ji-soo are a happily married couple. One day, Dong-chul comes home to find his house in disarray and his wife missing.

Country: 
Genre: Action, Crime
និយាយខ្មែរOne Day​​-ត្រឹមតែមួយថ្ងៃ (2016)

One Day​​-ត្រឹមតែមួយថ្ងៃ (2016)

One Day​​-ត្រឹមតែមួយថ្ងៃ (2016)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.7
135 min

Denchai is a geeky 30-year-old IT officer whose existence is only acknowledged when his colleagues need tech support. Denchai’s mundane world is flipped upside down when he meets a new…

Country: 
Genre: Drama, Romance
និយាយខ្មែរThe Outlaws-អ្នកលេងក្រៅច្បាប់ (2017)

The Outlaws-អ្នកលេងក្រៅច្បាប់ (2017)

The Outlaws-អ្នកលេងក្រៅច្បាប់ (2017)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

In Chinatown, law and order is turned upside down when a trio of feral Chinese gangsters arrive, start terrorizing civilians, and usurping territory. The beleaguered local gangsters team up with…

Genre: Action, Crime
Eps9Prison Break Season 5 Episode 9

Prison Break Season 5 Episode 9

Prison Break Season 5 Episode 9
Season 5
Episode: 9
Air Date: 2017-05-30

Dangerous threats keep Michael and Lincoln fighting to protect Sara and Mike. Meanwhile, Poseidon continues to try and outsmart Michael and the rest of the gang, which leads them to…

Episode Title: Behind the Eyes
Serie: Prison Break
Eps8Prison Break Season 5 Episode 8

Prison Break Season 5 Episode 8

Prison Break Season 5 Episode 8
Season 5
Episode: 8
Air Date: 2017-05-23

When Sara and her son’s safety is threatened, Michael and Lincoln recruit the help of Sheba and C-Note to try and catch Poseidon. Meanwhile, Whip goes on a separate mission…

Episode Title: Progeny
Serie: Prison Break
Eps7Prison Break Season 5 Episode 7

Prison Break Season 5 Episode 7

Prison Break Season 5 Episode 7
Season 5
Episode: 7
Air Date: 2017-05-16

Sara becomes fearful of her family’s safety when she discovers the real reason that Michael faked his own death. In the meantime, Michael and Lincoln continue to try find a…

Episode Title: Wine Dark Sea
Serie: Prison Break
Eps6Prison Break Season 5 Episode 6

Prison Break Season 5 Episode 6

Prison Break Season 5 Episode 6
Season 5
Episode: 6
Air Date: 2017-05-09

As Michael, Lincoln and the remaining Ogygia gang try to escape Yemen, they find themselves racing though the desert from a vengeful Cyclops. Meanwhile, A&W and Van Gogh question their…

Episode Title: Phaeacia
Serie: Prison Break
Eps5Prison Break Season 5 Episode 5

Prison Break Season 5 Episode 5

Prison Break Season 5 Episode 5
Season 5
Episode: 5
Air Date: 2017-05-02

Lincoln becomes frustrated as he tries to understand what really happened to Michael. C-Note has a new escape plan, but fears it will not be executed quickly enough, as Cyclops…

Episode Title: Contingency
Serie: Prison Break
Eps4Prison Break Season 5 Episode 4

Prison Break Season 5 Episode 4

Prison Break Season 5 Episode 4
Season 5
Episode: 4
Air Date: 2017-04-25

Michael, Whip and Ja make their last attempt to break from Ogygia, but must make a deal with the devil to do so. Lincoln races against the clock to help…

Episode Title: The Prisoner's Dilemma
Serie: Prison Break
Eps3Prison Break Season 5 Episode 3

Prison Break Season 5 Episode 3

Prison Break Season 5 Episode 3
Season 5
Episode: 3
Air Date: 2017-04-18

When T-Bag ambushes Sara, he warns her that two of Poseidon’s henchmen, Van Gogh and A&W, may be following her. Meanwhile, Lincoln attempts to retrieve his confiscated passport to escape…

Episode Title: The Liar
Serie: Prison Break
Eps2Prison Break Season 5 Episode 2

Prison Break Season 5 Episode 2

Prison Break Season 5 Episode 2
Season 5
Episode: 2
Air Date: 2017-04-11

As Lincoln and C-Note search for the “Sheik of Light,” Michael and his cellmate, Whip, attempt an escape from Ogygia. Meanwhile, Sara’s investigation into Michael’s reappearance leads her to the…

Episode Title: Kaniel Outis
Serie: Prison Break
The Auschwitz Report (2021)

The Auschwitz Report (2021)

The Auschwitz Report (2021)
IMDb: 7.2
94 min

This is the true story of Freddy and Walter – two young Slovak Jews, who were deported to Auschwitz in 1942. On 10 April 1944, after meticulous planning and with…

Genre: Drama, History, War
Freddy’s Dead: The Final Nightmare

Freddy’s Dead: The Final Nightmare

Freddy’s Dead: The Final Nightmare
IMDb: N/A
N/A
N/A

Just when you thought it was safe to sleep, Freddy Krueger returns in this sixth installment of the Nightmare on Elm Street films, as psychologist Maggie Burroughs, tormented by recurring…

Old (2021)

Old (2021)

Old (2021)
IMDb: 5.8
108 min

A group of families on a tropical holiday discover that the secluded beach where they are staying is somehow causing them to age rapidly – reducing their entire lives into…

Country: 
Eps10Rick and Morty Season 3 Episode 10

Rick and Morty Season 3 Episode 10

Rick and Morty Season 3 Episode 10
Season 3
Episode: 10
Air Date: 2017-10-01

Rick goes toe to toe with the President in this one broh.

Episode Title: The Rickchurian Mortydate
Eps9Rick and Morty Season 3 Episode 9

Rick and Morty Season 3 Episode 9

Rick and Morty Season 3 Episode 9
Season 3
Episode: 9
Air Date: 2017-09-24

Jerry pulls in some lady in this one broh. Beth revisits her childhood.

Episode Title: The ABC's of Beth
Eps8Rick and Morty Season 3 Episode 8

Rick and Morty Season 3 Episode 8

Rick and Morty Season 3 Episode 8
Season 3
Episode: 8
Air Date: 2017-09-17

Morty’s memories are restored and we learn the truth in this one broh.

Episode Title: Morty's Mind Blowers
Eps7Rick and Morty Season 3 Episode 7

Rick and Morty Season 3 Episode 7

Rick and Morty Season 3 Episode 7
Season 3
Episode: 7
Air Date: 2017-09-10

Rick and Morty head to Atlantis. Meanwhile, the Citadel of Ricks undergoes major changes under new leadership.

Episode Title: The Ricklantis Mixup
Eps6Rick and Morty Season 3 Episode 6

Rick and Morty Season 3 Episode 6

Rick and Morty Season 3 Episode 6
Season 3
Episode: 6
Air Date: 2017-08-27

Rick and Morty need a break.

Episode Title: Rest and Ricklaxation
Eps5Rick and Morty Season 3 Episode 5

Rick and Morty Season 3 Episode 5

Rick and Morty Season 3 Episode 5
Season 3
Episode: 5
Air Date: 2017-08-20

Rick and Jerry goes on an adventure while Beth fails as a mother and Summer has body issues.

Episode Title: The Whirly Dirly Conspiracy
Eps4Rick and Morty Season 3 Episode 4

Rick and Morty Season 3 Episode 4

Rick and Morty Season 3 Episode 4
Season 3
Episode: 4
Air Date: 2017-08-13

Action and heroes.

Episode Title: Vindicators 3: The Return of Worldender
Eps3Rick and Morty Season 3 Episode 3

Rick and Morty Season 3 Episode 3

Rick and Morty Season 3 Episode 3
Season 3
Episode: 3
Air Date: 2017-08-06

It’s family therapy time in this one broh. Classic stuff. Pickle Rick too.

Episode Title: Pickle Rick
Eps2Rick and Morty Season 3 Episode 2

Rick and Morty Season 3 Episode 2

Rick and Morty Season 3 Episode 2
Season 3
Episode: 2
Air Date: 2017-07-30

Rick, Morty and Summer travel to a post-apocalyptic dimension and meet some dangerous enemies.

Episode Title: Rickmancing the Stone
Eps1Rick and Morty Season 3 Episode 1

Rick and Morty Season 3 Episode 1

Rick and Morty Season 3 Episode 1
Season 3
Episode: 1
Air Date: 2017-04-01

The Smith family tries to cope without Rick, which is painful enough on its own without taking into consideration the stifling rules put into place by the Federation. Meanwhile Rick’s…

Episode Title: The Rickshank Rickdemption
Beauty and the Beast (1991)

Beauty and the Beast (1991)

Beauty and the Beast (1991)
IMDb: N/A
N/A
N/A

Follow the adventures of Belle, a bright young woman who finds herself in the castle of a prince who’s been turned into a mysterious beast. With the help of the…

Fifty Shades Freed (2018)

Fifty Shades Freed (2018)

Fifty Shades Freed (2018)
IMDb: N/A
N/A

Believing they have left behind shadowy figures from their past, newlyweds Christian and Ana fully embrace an inextricable connection and shared life of luxury. But just as she steps into…

Genre: 18+, Drama, Romance
Fifty Shades Darker (2017)

Fifty Shades Darker (2017)

Fifty Shades Darker (2017)
IMDb: N/A
N/A

When a wounded Christian Grey tries to entice a cautious Ana Steele back into his life, she demands a new arrangement before she will give him another chance. As the…

Genre: 18+, Drama, Romance
Eps7What If…? Season 1 Episode 7

What If…? Season 1 Episode 7

What If…? Season 1 Episode 7
Season 1
Episode: 7
Air Date: 2021-09-22

Thor, who never learned to be a good hero, throws an out-of-control intergalactic party on Earth.

Episode Title: What If… Thor Were an Only Child?
Serie: What If...?
និយាយខ្មែរJack the Giant Slayer​ – KhmerDub (2013)

Jack the Giant Slayer​ – KhmerDub (2013)

Jack the Giant Slayer​ – KhmerDub (2013)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

The story of an ancient war that is reignited when a young farmhand unwittingly opens a gateway between our world and a fearsome race of giants. Unleashed on the Earth…

From Today, It’s My Turn!!: The Movie​ (2020)

From Today, It’s My Turn!!: The Movie​ (2020)

From Today, It’s My Turn!!: The Movie​ (2020)
IMDb: 6.2
114 min

Set in 1980s Japan, two students transfer into the same school on the same day and become a duo fighting delinquents.

Country: 
Genre: Action, Comedy
Eps4See Season 2 Episode 4

See Season 2 Episode 4

See Season 2 Episode 4
Season 2
Episode: 4
Air Date: 2021-09-17

Kofun and Toad arrive in Pennsa just as Maghra makes a life-changing decision. Baba, Paris, and Haniwa run into a trusted friend.

Episode Title: The Witchfinder
Serie: See
Eps3See Season 2 Episode 3

See Season 2 Episode 3

See Season 2 Episode 3
Season 2
Episode: 3
Air Date: 2021-09-10

Edo’s leadership is called into question. Baba and Haniwa meet a secret tribe of warriors known as The Compass.

Episode Title: The Compass
Serie: See
Eps6The Walking Dead Season 11 Episode 6

The Walking Dead Season 11 Episode 6

The Walking Dead Season 11 Episode 6
Season 11
Episode: 6
Air Date: 2021-09-26

Connie and Virgil hide in a house; Pope tests Daryl’s loyalty; Kelly searches for Connie.

Episode Title: On the Inside
Record of Ragnarok (2021)

Record of Ragnarok (2021)

Record of Ragnarok (2021)
TMDb: 8.7
25 min

Status: Returning Series
Eps12Record of Ragnarok Season 1 Episode 12

Record of Ragnarok Season 1 Episode 12

Record of Ragnarok Season 1 Episode 12
Season 1
Episode: 12
Air Date: 2021-06-17

Episode Title: And Ragnarok Goes On
Eps11Record of Ragnarok Season 1 Episode 11

Record of Ragnarok Season 1 Episode 11

Record of Ragnarok Season 1 Episode 11
Season 1
Episode: 11
Air Date: 2021-06-17

Episode Title: The Swallow Gazes into the Abyss
Eps10Record of Ragnarok Season 1 Episode 10

Record of Ragnarok Season 1 Episode 10

Record of Ragnarok Season 1 Episode 10
Season 1
Episode: 10
Air Date: 2021-06-17

Episode Title: Greatest Loser
Eps9Record of Ragnarok Season 1 Episode 9

Record of Ragnarok Season 1 Episode 9

Record of Ragnarok Season 1 Episode 9
Season 1
Episode: 9
Air Date: 2021-06-17

Episode Title: Tyrant of the Ocean
Eps8Record of Ragnarok Season 1 Episode 8

Record of Ragnarok Season 1 Episode 8

Record of Ragnarok Season 1 Episode 8
Season 1
Episode: 8
Air Date: 2021-06-17

Episode Title: Grace Abounding
Eps7Record of Ragnarok Season 1 Episode 7

Record of Ragnarok Season 1 Episode 7

Record of Ragnarok Season 1 Episode 7
Season 1
Episode: 7
Air Date: 2021-06-17

Episode Title: Expelled from Paradise
Eps6Record of Ragnarok Season 1 Episode 6

Record of Ragnarok Season 1 Episode 6

Record of Ragnarok Season 1 Episode 6
Season 1
Episode: 6
Air Date: 2021-06-17

Episode Title: Great Emulation
Eps5Record of Ragnarok Season 1 Episode 5

Record of Ragnarok Season 1 Episode 5

Record of Ragnarok Season 1 Episode 5
Season 1
Episode: 5
Air Date: 2021-06-17

Episode Title: FILE No.00000000001
Eps4Record of Ragnarok Season 1 Episode 4

Record of Ragnarok Season 1 Episode 4

Record of Ragnarok Season 1 Episode 4
Season 1
Episode: 4
Air Date: 2021-06-17

Episode Title: Joy
Eps1Record of Ragnarok Season 1 Episode 1

Record of Ragnarok Season 1 Episode 1

Record of Ragnarok Season 1 Episode 1
Season 1
Episode: 1
Air Date: 2021-06-17

Episode Title: Ragnarok
Eps3Record of Ragnarok Season 1 Episode 3

Record of Ragnarok Season 1 Episode 3

Record of Ragnarok Season 1 Episode 3
Season 1
Episode: 3
Air Date: 2021-06-17

Episode Title: Killer Move
Eps2Record of Ragnarok Season 1 Episode 2

Record of Ragnarok Season 1 Episode 2

Record of Ragnarok Season 1 Episode 2
Season 1
Episode: 2
Air Date: 2021-06-17

Episode Title: Worthy Opponent