🥰ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD.Net សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តថ្មីៗល្បីៗ គុណភាពស្តង់តាសំបូរបែបតែមួយគត់នៅស្រុកខ្មែរ ហើយក៏ជា Website ឯកជន លក្ខណៈគ្រួសារ មិនមែនបង្កើតដើម្បីត្រូវការប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (Donate)ពីបងប្អូនឡើយ ត្រូវការតែភាពរីករាយនិងពេញចិត្តពីបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះ នេះជាការចំរំលែកការកម្សាន្តពិតៗដល់បងប្អូន😘 សូមរីករាយទស្សនាដោយសេរី ជុំគ្រួសារដោយក្តីសុភមង្គល ពីខ្ញុំបាទ អ្នកនាំរឿង🤩
Most Viewed
Filter
និយាយខ្មែរWarcraft KhmerDub (2016)

Warcraft KhmerDub (2016)

Warcraft KhmerDub (2016)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.8
123 min

The peaceful realm of Azeroth stands on the brink of war as its civilization faces a fearsome race of invaders: orc warriors fleeing their dying home to colonize another. As…

និយាយខ្មែរAssassin’s Creed​ – KhmerDub (2016)

Assassin’s Creed​ – KhmerDub (2016)

Assassin’s Creed​ – KhmerDub (2016)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

Through unlocked genetic memories that allow him to relive the adventures of his ancestor in 15th century Spain, Callum Lynch discovers he’s a descendant of the secret ‘Assassins’ society. After…

និយាយខ្មែរUnstoppable​ KhmerDub (2018)

Unstoppable​ KhmerDub (2018)

Unstoppable​ KhmerDub (2018)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.6
116 min

Dong-chul and Ji-soo are a happily married couple. One day, Dong-chul comes home to find his house in disarray and his wife missing.

Country: 
Genre: Action, Crime
និយាយខ្មែរOne Day​​-ត្រឹមតែមួយថ្ងៃ (2016)

One Day​​-ត្រឹមតែមួយថ្ងៃ (2016)

One Day​​-ត្រឹមតែមួយថ្ងៃ (2016)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.7
135 min

Denchai is a geeky 30-year-old IT officer whose existence is only acknowledged when his colleagues need tech support. Denchai’s mundane world is flipped upside down when he meets a new…

Country: 
Genre: Drama, Romance
និយាយខ្មែរG.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 5.8
118 min

និយាយខ្មែរនារីខកស្នេហ៍បុរសខូចចិត្ត (2020)

នារីខកស្នេហ៍បុរសខូចចិត្ត (2020)

នារីខកស្នេហ៍បុរសខូចចិត្ត (2020)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A
N/A

When her ability to see ghosts ruins her love life, a heartbroken woman seeks solace at a mountain resort, encountering several fellow lonely singletons.

និយាយខ្មែរThe Outlaws-អ្នកលេងក្រៅច្បាប់ (2017)

The Outlaws-អ្នកលេងក្រៅច្បាប់ (2017)

The Outlaws-អ្នកលេងក្រៅច្បាប់ (2017)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

In Chinatown, law and order is turned upside down when a trio of feral Chinese gangsters arrive, start terrorizing civilians, and usurping territory. The beleaguered local gangsters team up with…

Genre: Action, Crime
បកប្រែដោយផ្ទាល់The Man from Nowhere – KhmerSub (2010)

The Man from Nowhere – KhmerSub (2010)

The Man from Nowhere – KhmerSub (2010)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: N/A
N/A

His only friend called him ‘the man from nowhere’… Taesik, a former special agent becomes a loner after losing his wife in a miserable accident and lives a bitter life…

Guardians (2017)

Guardians (2017)

Guardians (2017)
IMDb: N/A
N/A

During the Cold War, an organization called “Patriot” created a super-hero squad, which includes members of multiple soviet republics. For years, the heroes had to hide their identities, but in…

The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004)

The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004)

The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004)
IMDb: N/A
N/A

Mia Thermopolis is now a college graduate and on her way to Genovia to take up her duties as princess. Her best friend Lilly also joins her for the summer….

The Princess Diaries (2001)

The Princess Diaries (2001)

The Princess Diaries (2001)
IMDb: N/A
N/A

A socially awkward but very bright 15-year-old girl being raised by a single mom discovers that she is the princess of a small European country because of the recent death…

Dolittle (2020)

Dolittle (2020)

Dolittle (2020)
IMDb: N/A
N/A

After losing his wife seven years earlier, the eccentric Dr. John Dolittle, famed doctor and veterinarian of Queen Victoria’s England, hermits himself away behind the high walls of Dolittle Manor…

Malena (2000)

Malena (2000)

Malena (2000)
IMDb: N/A
N/A

On the day in 1940 that Italy enters the war, two things happen to the 12-year-old Renato: he gets his first bike, and he gets his first look at Malèna….

Genre: 18+, Drama
Candyman (2021)

Candyman (2021)

Candyman (2021)
IMDb: N/A
91 min

Anthony and his partner move into a loft in the now gentrified Cabrini-Green, and after a chance encounter with an old-timer exposes Anthony to the true story behind Candyman, he…

Country: 
Genre: Horror, Thriller
Extinct (2021)

Extinct (2021)

Extinct (2021)
IMDb: N/A
N/A

Op and Ed, two adorable donut-shaped animals – flummels – accidentally time-travel from 1835 to modern-day Shanghai. There they discover traffic, trans fats, and worst of all, that flummels are…

Nameless Gangster (2012)

Nameless Gangster (2012)

Nameless Gangster (2012)
IMDb: N/A
N/A

A corrupt customs official joins forces with a vicious gangster to form the most powerful crime partnership in Busan.

Genre: Crime, Thriller
The Man from U.N.C.L.E. (2015)

The Man from U.N.C.L.E. (2015)

The Man from U.N.C.L.E. (2015)
IMDb: N/A
N/A

At the height of the Cold War, a mysterious criminal organization plans to use nuclear weapons and technology to upset the fragile balance of power between the United States and…

Eps15Superman & Lois Season 1 Episode 15

Superman & Lois Season 1 Episode 15

Superman & Lois Season 1 Episode 15
Season 1
Episode: 15
Air Date: 2021-08-17

Episode Title: Last Sons of Krypton
Eps14Superman & Lois Season 1 Episode 14

Superman & Lois Season 1 Episode 14

Superman & Lois Season 1 Episode 14
Season 1
Episode: 14
Air Date: 2021-08-10

Episode Title: The Eradicator
Eps13Superman & Lois Season 1 Episode 13

Superman & Lois Season 1 Episode 13

Superman & Lois Season 1 Episode 13
Season 1
Episode: 13
Air Date: 2021-07-20

Episode Title: Fail Safe
Eps12Superman & Lois Season 1 Episode 12

Superman & Lois Season 1 Episode 12

Superman & Lois Season 1 Episode 12
Season 1
Episode: 12
Air Date: 2021-07-13

Episode Title: Through the Valley of Death
Eps11Superman & Lois Season 1 Episode 11

Superman & Lois Season 1 Episode 11

Superman & Lois Season 1 Episode 11
Season 1
Episode: 11
Air Date: 2021-06-22

Episode Title: A Brief Reminiscence In-Between Cataclysmic Events
Eps10Superman & Lois Season 1 Episode 10

Superman & Lois Season 1 Episode 10

Superman & Lois Season 1 Episode 10
Season 1
Episode: 10
Air Date: 2021-06-15

Episode Title: O Mother, Where Art Thou?
Prisoners of the Ghostland (2021)

Prisoners of the Ghostland (2021)

Prisoners of the Ghostland (2021)
IMDb: N/A
N/A
N/A

In the treacherous frontier city of Samurai Town, a ruthless bank robber is sprung from jail by wealthy warlord The Governor, whose adopted granddaughter Bernice has gone missing. The Governor…

Eps8Money Heist Season 4 Episode 8

Money Heist Season 4 Episode 8

Money Heist Season 4 Episode 8
Season 4
Episode: 8
Air Date: 2021-12-03

Episode Title: Episode 8
Serie: Money Heist
Eps7Money Heist Season 4 Episode 7

Money Heist Season 4 Episode 7

Money Heist Season 4 Episode 7
Season 4
Episode: 7
Air Date: 2021-12-03

Episode Title: Episode 7
Serie: Money Heist
Eps6Money Heist Season 4 Episode 6

Money Heist Season 4 Episode 6

Money Heist Season 4 Episode 6
Season 3
Episode: 6
Air Date: 2021-12-03

Episode Title: Episode 6
Serie: Money Heist
Eps5Money Heist Season 4 Episode 5

Money Heist Season 4 Episode 5

Money Heist Season 4 Episode 5
Season 4
Episode: 5
Air Date: 2021-09-03

While surrounded by gunfire and trapped in the kitchen, Tokyo reminisces about her first love and her initial encounter with the Professor.

Episode Title: Live Many Lives
Serie: Money Heist
Eps4Money Heist Season 4 Episode 4

Money Heist Season 4 Episode 4

Money Heist Season 4 Episode 4
Season 4
Episode: 4
Air Date: 2021-09-03

With Helsinki’s life in danger, the thieves mount a covert counter attack. Years earlier, Berlin and his son conduct their first heist together.

Episode Title: Your Place in Heaven
Serie: Money Heist
Eps3Money Heist Season 4 Episode 3

Money Heist Season 4 Episode 3

Money Heist Season 4 Episode 3
Season 4
Episode: 3
Air Date: 2021-09-03

A betrayal and an emergency both catch Sierra by surprise. Palermo rallies the troops as the army closes in on the gang.

Episode Title: Welcome to the Spectacle of Life
Serie: Money Heist
Eps2Money Heist Season 4 Episode 2

Money Heist Season 4 Episode 2

Money Heist Season 4 Episode 2
Season 4
Episode: 2
Air Date: 2017-05-09

Knowing that the police won’t try to storm the building again after their first failed attempt, the robbers start to use the hostages to print money, to dig a tunnel…

Episode Title: Episode 2
Serie: Money Heist
Eps1Money Heist Season 4 Episode 1

Money Heist Season 4 Episode 1

Money Heist Season 4 Episode 1
Season 4
Episode: 1
Air Date: 2017-05-02

After months of preparation and seclusion, The Professor and his band of eight recruited robbers begin to attack the National Coinage and Stamp Factory of Spain. Everything goes according to…

Episode Title: Episode 1
Serie: Money Heist
Eps10Rick and Morty Season 2 Episode 10

Rick and Morty Season 2 Episode 10

Rick and Morty Season 2 Episode 10
Season 2
Episode: 10
Air Date: 2015-10-04

The whole family makes mistakes.

Episode Title: The Wedding Squanchers
Eps9Rick and Morty Season 2 Episode 9

Rick and Morty Season 2 Episode 9

Rick and Morty Season 2 Episode 9
Season 2
Episode: 9
Air Date: 2015-09-27

Morty makes a mistake and Jerry and Summer work on their father-daughter relationship.

Episode Title: Look Who's Purging Now
Eps8Rick and Morty Season 2 Episode 8

Rick and Morty Season 2 Episode 8

Rick and Morty Season 2 Episode 8
Season 2
Episode: 8
Air Date: 2015-09-20

Jerry gets sick, and Rick sparks up the TV.

Episode Title: Interdimensional Cable 2: Tempting Fate
Eps7Rick and Morty Season 2 Episode 7

Rick and Morty Season 2 Episode 7

Rick and Morty Season 2 Episode 7
Season 2
Episode: 7
Air Date: 2015-09-13

Rick joins in on hijinks while Beth and Jerry sort out relationship issues.

Episode Title: Big Trouble in Little Sanchez
Eps6Rick and Morty Season 2 Episode 6

Rick and Morty Season 2 Episode 6

Rick and Morty Season 2 Episode 6
Season 2
Episode: 6
Air Date: 2015-08-30

Rick and Morty travel inside the car’s battery, where Morty discovers Rick has created a universe containing sentient life solely to produce power for him. Meanwhile, Summer must deal with…

Episode Title: The Ricks Must Be Crazy
Eps5Rick and Morty Season 2 Episode 5

Rick and Morty Season 2 Episode 5

Rick and Morty Season 2 Episode 5
Season 2
Episode: 5
Air Date: 2015-08-23

When a massive head descends into Earth’s atmosphere, Rick and Morty must save the planet by coming up with a new hit song. Meanwhile, Jerry, Beth, and Summer become part…

Episode Title: Get Schwifty
Eps4Rick and Morty Season 2 Episode 4

Rick and Morty Season 2 Episode 4

Rick and Morty Season 2 Episode 4
Season 2
Episode: 4
Air Date: 2015-08-16

Trapped inside the house with an ever-increasing number of parasitic alien shape-shifters capable of altering memories, an uncertain Rick and the Smiths search for a way to determine which of…

Episode Title: Total Rickall
Eps3Rick and Morty Season 2 Episode 3

Rick and Morty Season 2 Episode 3

Rick and Morty Season 2 Episode 3
Season 2
Episode: 3
Air Date: 2015-08-09

Rick gets emotionally invested when meeting an old friend, while Beth and Jerry have a falling out after making a discovery under the garage.

Episode Title: Auto Erotic Assimilation
Eps2Rick and Morty Season 2 Episode 2

Rick and Morty Season 2 Episode 2

Rick and Morty Season 2 Episode 2
Season 2
Episode: 2
Air Date: 2015-08-02

Rick teaches Morty to drive while leaving Jerry at a popular day care made just for him. Morty’s conscience has him hunt down an assassin rather than spending the day…

Episode Title: Mortynight Run
Eps1Rick and Morty Season 2 Episode 1

Rick and Morty Season 2 Episode 1

Rick and Morty Season 2 Episode 1
Season 2
Episode: 1
Air Date: 2015-07-26

Rick, Morty, and Summer get into trouble when time is fractured by a feedback loop of uncertainty that split reality into more than one equally possible impossibilities. Meanwhile, Beth and…

Episode Title: A Rickle in Time
Eps11Rick and Morty Season 1 Episode 11

Rick and Morty Season 1 Episode 11

Rick and Morty Season 1 Episode 11
Season 1
Episode: 11
Air Date: 2014-04-14

Beth and Jerry go away on a trip, so Rick decides to throw a party.

Episode Title: Ricksy Business
Eps10Rick and Morty Season 1 Episode 10

Rick and Morty Season 1 Episode 10

Rick and Morty Season 1 Episode 10
Season 1
Episode: 10
Air Date: 2014-04-07

Rick and Morty have a falling out when Rick is approached by some familiar associates.

Episode Title: Close Rick-Counters of the Rick Kind
Eps9Rick and Morty Season 1 Episode 9

Rick and Morty Season 1 Episode 9

Rick and Morty Season 1 Episode 9
Season 1
Episode: 9
Air Date: 2014-03-24

Rick battles the devil and upsets Summer. Meanwhile, Jerry and Morty hang out.

Episode Title: Something Ricked This Way Comes
Eps8Rick and Morty Season 1 Episode 8

Rick and Morty Season 1 Episode 8

Rick and Morty Season 1 Episode 8
Season 1
Episode: 8
Air Date: 2014-03-17

Rick hacks the cable box, but the family are distracted by another one of his inventions.

Episode Title: Rixty Minutes
Eps7Rick and Morty Season 1 Episode 7

Rick and Morty Season 1 Episode 7

Rick and Morty Season 1 Episode 7
Season 1
Episode: 7
Air Date: 2014-03-10

Morty convinces Rick to buy him a sexy robot. Later Rick and Summer spend some quality time together.

Episode Title: Raising Gazorpazorp
Eps6Rick and Morty Season 1 Episode 6

Rick and Morty Season 1 Episode 6

Rick and Morty Season 1 Episode 6
Season 1
Episode: 6
Air Date: 2014-01-27

Rick provides Morty with a love potion to get his dream girl, only for the serum to backfire and create a living Cronenberg nightmare.

Episode Title: Rick Potion #9
Eps5Rick and Morty Season 1 Episode 5

Rick and Morty Season 1 Episode 5

Rick and Morty Season 1 Episode 5
Season 1
Episode: 5
Air Date: 2014-01-20

When Morty thinks Rick’s adventures are too dangerous, he challenges Rick to let him lead one instead.

Episode Title: Meeseeks and Destroy
Eps4Rick and Morty Season 1 Episode 4

Rick and Morty Season 1 Episode 4

Rick and Morty Season 1 Episode 4
Season 1
Episode: 4
Air Date: 2014-01-13

Rick and Morty try to get to the bottom of a mystery in this M. Night Shyamalan style twistaroony of an episode!

Episode Title: M. Night Shaym-Aliens!
Eps3Rick and Morty Season 1 Episode 3

Rick and Morty Season 1 Episode 3

Rick and Morty Season 1 Episode 3
Season 1
Episode: 3
Air Date: 2013-12-16

Christmas day, Rick’s friend, Reuben, comes over for his annual medical checkup. Meanwhile Jerry learns his parents have a new friend.

Episode Title: Anatomy Park
Eps2Rick and Morty Season 1 Episode 2

Rick and Morty Season 1 Episode 2

Rick and Morty Season 1 Episode 2
Season 1
Episode: 2
Air Date: 2013-12-09

Rick and Morty try to incept Morty’s math teacher into giving Morty an ‘A’. Meanwhile, Rick gives Jerry a device to train their dog, Snuffles.

Episode Title: Lawnmower Dog
Eps1Rick and Morty Season 1 Episode 1

Rick and Morty Season 1 Episode 1

Rick and Morty Season 1 Episode 1
Season 1
Episode: 1
Air Date: 2013-12-02

Rick moves in with his daughter’s family and establishes himself as a bad influence on his grandson, Morty.

Episode Title: Pilot
Eps4The Walking Dead Season 11 Episode 4

The Walking Dead Season 11 Episode 4

The Walking Dead Season 11 Episode 4
Season 11
Episode: 4
Air Date: 2021-09-12

Daryl and Dog get captured by the Reapers. Taken to the Meridian, they reconnect with a familiar figure from their past.

Episode Title: Rendition