💖 ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( pop ads ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន 💖 ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ 😍
WWB99
សូម Join Group << KhFullHD - អ្នកនាំរឿង >> ដើម្បីចូលរួមជាគ្រួសាររបស់ KhFullHD

5
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Artificial City (2021)

A mystery psychological thriller drama that depicts characters with various desires and different psychology, and their tangled relationships against the backdrop of a society that conceals their dark sides and is maintained through someone’s sacrifice.

TV Status: Returning Series

Duration: 64 min

Release:

TMDb: 8.5

Networks:

Artificial City (2021)