💖 ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( pop ads ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន 💖 ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ 😍
WWB99
សូម Join Group << KhFullHD - អ្នកនាំរឿង >> ដើម្បីចូលរួមជាគ្រួសាររបស់ KhFullHD

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

D.P. (2021)

A young private’s assignment to capture army deserters reveals the painful reality endured by each enlistee during his compulsory call of duty.

TV Status: Returning Series

Duration: 50 min

Release:

TMDb: 8.3

Networks:

D.P. (2021)
D.P. (2021)
D.P. (2021)
D.P. (2021)
D.P. (2021)
D.P. (2021)
D.P. (2021)
D.P. (2021)
D.P. (2021)
D.P. (2021)