💖 ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( pop ads ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន 💖 ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ 😍
WWB99
សូម Join Group << KhFullHD - អ្នកនាំរឿង >> ដើម្បីចូលរួមជាគ្រួសាររបស់ KhFullHD

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

The One and Only (2021)

Pyo In-sook is a stubborn woman and she never listens to other people. She has always felt like she doesn’t belong to this world. Pyo In-sook hears from a doctor that she doesn’t have much time left to live and she doesn’t know how to express her feelings. Pyo In-sook then meets Police Lieutenant Jo Shi-young. They get involved with a murder case.

TV Status: Returning Series

Duration: 70 min

Release:

TMDb: 9

Networks:

The One and Only (2021)