💖 ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( pop ads ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន 💖 ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ 😍
WWB99
សូម Join Group << KhFullHD - អ្នកនាំរឿង >> ដើម្បីចូលរួមជាគ្រួសាររបស់ KhFullHD

0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Uncle (2021)

Joon Hyeok is an unpopular musician whose life has hit rock bottom. He had already broken off his relationship with his older sister, Joon Hee, when her son appeared before him. His nephew developed Obsessive–compulsive disorder after his mother divorced his stepfather. Joon Hyeok takes his nephew in and looks after him. Joon Hee divorced her physically abusive husband after 12 years of marriage. She moved into an inexpensive apartment and now faces losing custody of her son to her ex-husband and his mother.

TV Status: Returning Series

Duration: 69 min

Release:

TMDb: 6

Networks:

Uncle (2021)
Uncle (2021)