🥰ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD.Net សូមរីករាយទស្សនាភាពយន្តថ្មីៗល្បីៗ គុណភាពស្តង់តាសំបូរបែបតែមួយគត់នៅស្រុកខ្មែរ ហើយក៏ជា Website ឯកជន លក្ខណៈគ្រួសារ មិនមែនបង្កើតដើម្បីត្រូវការប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (Donate)ពីបងប្អូនឡើយ ត្រូវការតែភាពរីករាយនិងពេញចិត្តពីបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះ នេះជាការចំរំលែកការកម្សាន្តពិតៗដល់បងប្អូន😘 សូមរីករាយទស្សនាដោយសេរី ជុំគ្រួសារដោយក្តីសុភមង្គល ពីខ្ញុំបាទ អ្នកនាំរឿង🤩
Top IMDb
Filter
The Shawshank Redemption (1994)

The Shawshank Redemption (1994)

The Shawshank Redemption (1994)
IMDb: 9.3
142 min

Country: 
Genre: Crime, Drama
The Godfather (1972)

The Godfather (1972)

The Godfather (1972)
IMDb: 9.2
175 min

Spanning the years 1945 to 1955, a chronicle of the fictional Italian-American Corleone crime family. When organized crime family patriarch, Vito Corleone barely survives an attempt on his life, his…

Country: 
Genre: Crime, Drama
The Dark Knight (2008)

The Dark Knight (2008)

The Dark Knight (2008)
IMDb: 9.0
152 min

Set within a year after the events of Batman Begins (2005), Batman, Lieutenant James Gordon, and new District Attorney Harvey Dent successfully begin to round up the criminals that plague…

Country: 
The Godfather: Part II (1974)

The Godfather: Part II (1974)

The Godfather: Part II (1974)
IMDb: 9.0
202 min

In the continuing saga of the Corleone crime family, a young Vito Corleone grows up in Sicily and in 1910s New York. In the 1950s, Michael Corleone attempts to expand…

Country: 
Genre: Crime, Drama
The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)

The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)

The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
IMDb: 8.9
201 min

Aragorn is revealed as the heir to the ancient kings as he, Gandalf and the other members of the broken fellowship struggle to save Gondor from Sauron’s forces. Meanwhile, Frodo…

Country: 
Inception (2010)

Inception (2010)

Inception (2010)
IMDb: 8.8
148 min

Cobb, a skilled thief who commits corporate espionage by infiltrating the subconscious of his targets is offered a chance to regain his old life as payment for a task considered…

Country: 
The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
IMDb: 8.7
179 min

Frodo and Sam are trekking to Mordor to destroy the One Ring of Power while Gimli, Legolas and Aragorn search for the orc-captured Merry and Pippin. All along, nefarious wizard…

Country: 
Parasite (2019)

Parasite (2019)

Parasite (2019)
IMDb: 8.6
132 min

All unemployed, Ki-taek’s family takes peculiar interest in the wealthy and glamorous Parks for their livelihood until they get entangled in an unexpected incident.

Country: 
Interstellar (2014)

Interstellar (2014)

Interstellar (2014)
IMDb: 8.6
169 min

The adventures of a group of explorers who make use of a newly discovered wormhole to surpass the limitations on human space travel and conquer the vast distances involved in…

Country: 
Joker (2019)

Joker (2019)

Joker (2019)
IMDb: 8.5
122 min

During the 1980s, a failed stand-up comedian is driven insane and turns to a life of crime and chaos in Gotham City while becoming an infamous psychopathic crime figure.

Country: 
Psycho(1960)

Psycho(1960)

Psycho(1960)
IMDb: 8.5
109 min

When larcenous real estate clerk Marion Crane goes on the lam with a wad of cash and hopes of starting a new life, she ends up at the notorious Bates…

Country: 
Django Unchained (2012)

Django Unchained (2012)

Django Unchained (2012)
IMDb: 8.4
165 min

With the help of a German bounty hunter, a freed slave sets out to rescue his wife from a brutal Mississippi plantation owner.

Country: 
Genre: Drama, Western
Alien (1979)

Alien (1979)

Alien (1979)
IMDb: 8.4
117 min

During its return to the earth, commercial spaceship Nostromo intercepts a distress signal from a distant planet. When a three-member team of the crew discovers a chamber containing thousands of…

Country: 
បកប្រែដោយផ្ទាល់Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Infinity War (2018)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 8.4
149 min

As the Avengers and their allies have continued to protect the world from threats too large for any one hero to handle, a new danger has emerged from the cosmic…

Country: 
បកប្រែដោយផ្ទាល់Avengers: Endgame (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Avengers: Endgame (2019)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 8.4
181 min

After the devastating events of[ Avengers: Infinity War (2018), the universe is in ruins. With the help of remaining allies, the Avengers assemble once more in order to reverse Thanos’ actions…

Country: 
និយាយខ្មែរCoco-Khmer Dub (2017)

Coco-Khmer Dub (2017)

Coco-Khmer Dub (2017)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 8.4
105 min

Despite his family’s baffling generations-old ban on music, Miguel dreams of becoming an accomplished musician like his idol, Ernesto de la Cruz. Desperate to prove his talent, Miguel finds himself…

Country: 
Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)
IMDb: 8.4
117 min

Miles Morales is juggling his life between being a high school student and being a spider-man. When Wilson “Kingpin” Fisk uses a super collider, others from across the Spider-Verse are…

Country: 
WALL·E (2008)

WALL·E (2008)

WALL·E (2008)
IMDb: 8.4
98 min

Country: 
Your Name (2016)

Your Name (2016)

Your Name (2016)
IMDb: 8.4
106 min

High schoolers Mitsuha and Taki are complete strangers living separate lives. But one night, they suddenly switch places. Mitsuha wakes up in Taki’s body, and he in hers. This bizarre…

Country: 
1917 (2019)

1917 (2019)

1917 (2019)
IMDb: 8.3
119 min

At the height of the First World War, two young British soldiers must cross enemy territory and deliver a message that will stop a deadly attack on hundreds of soldiers.

Country: 
Genre: Action, Drama, War
The Father (2020)

The Father (2020)

The Father (2020)
IMDb: 8.3
97 min

Country: 
Genre: Drama
Batman Begins (2005)

Batman Begins (2005)

Batman Begins (2005)
IMDb: 8.2
140 min

After training with his mentor, Batman begins his fight to free crime-ridden Gotham City from corruption.  

Country: 
Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul (2020)

Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul (2020)

Made in Abyss: Dawn of the Deep Soul (2020)
IMDb: 8.2
113 min

Country: 
បកប្រែដោយផ្ទាល់The Wolf of Wall Street (2013)

The Wolf of Wall Street (2013)

The Wolf of Wall Street (2013)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 8.2
180 min

A New York stockbroker refuses to cooperate in a large securities fraud case involving corruption on Wall Street, corporate banking world and mob infiltration. Based on Jordan Belfort’s autobiography.

Country: 
Genre: Comedy, Crime, Drama
Up (2009)

Up (2009)

Up (2009)
IMDb: 8.2
96 min

Carl Fredricksen spent his entire life dreaming of exploring the globe and experiencing life to its fullest. But at age 78, life seems to have passed him by, until a…

Country: 
Attack on Titan: Chronicle (2020)

Attack on Titan: Chronicle (2020)

Attack on Titan: Chronicle (2020)
IMDb: 8.2
122 min

In the fourth recap movie, episodes 1-59 of the anime are retold, compiling the first three seasons of the anime into one two hour event.

Country: 
How to Train Your Dragon(2010)

How to Train Your Dragon(2010)

How to Train Your Dragon(2010)
IMDb: 8.1
98 min

As the son of a Viking leader on the cusp of manhood, shy Hiccup Horrendous Haddock III faces a rite of passage: he must kill a dragon to prove his…

Country: 
Stand by Me Doraemon 2 (2021)

Stand by Me Doraemon 2 (2021)

Stand by Me Doraemon 2 (2021)
IMDb: 8.1
96 min

  She and her beloved Shizuka are finally married! Nobita’s childhood dream was supposed to come true on his wedding day, but for some reason, Nobita doesn’t show up… One…

Country: 
Genre: Animation
Logan (2017)

Logan (2017)

Logan (2017)
IMDb: 8.1
137 min

In the near future, a weary Logan cares for an ailing Professor X in a hideout on the Mexican border. But Logan’s attempts to hide from the world and his…

Country: 
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)
IMDb: 8.1
130 min

Harry, Ron and Hermione continue their quest to vanquish the evil Voldemort once and for all. Just as things begin to look hopeless for the young wizards, Harry discovers a…

Country: 
Hacksaw Ridge (2016)

Hacksaw Ridge (2016)

Hacksaw Ridge (2016)
IMDb: 8.1
139 min

WWII American Army Medic Desmond T. Doss, who served during the Battle of Okinawa, refuses to kill people and becomes the first Conscientious Objector in American history to receive the…

Country: 
Genre: Drama, History, War
The Thing (1982)

The Thing (1982)

The Thing (1982)
IMDb: 8.1
109 min

Members of an American scientific research outpost in Antarctica find themselves battling a parasitic alien organism capable of perfectly imitating its victims. They soon discover that this task will be…

Country: 
Batman: Under the Red Hood (2010)

Batman: Under the Red Hood (2010)

Batman: Under the Red Hood (2010)
IMDb: 8.1
75 min

One part vigilante, one part criminal kingpin, Red Hood begins cleaning up Gotham with the efficiency of Batman, but without following the same ethical code.

Country: 
Another Round (2020)

Another Round (2020)

Another Round (2020)
IMDb: 8.1
117 min

Four high school teachers launch a drinking experiment: upholding a constant low level o f intoxication.

Country: 
Genre: Comedy, Drama
Jurassic Park (1993)

Jurassic Park (1993)

Jurassic Park (1993)
IMDb: 8.1
127 min

A wealthy entrepreneur secretly creates a theme park featuring living dinosaurs drawn from prehistoric DNA. Before opening day, he invites a team of experts and his two eager grandchildren to…

Country: 
Mad Max: Fury Road (2015)

Mad Max: Fury Road (2015)

Mad Max: Fury Road (2015)
IMDb: 8.1
120 min

An apocalyptic story set in the furthest reaches of our planet, in a stark desert landscape where humanity is broken, and most everyone is crazed fighting for the necessities of…

Country: 
Zootopia (2016)

Zootopia (2016)

Zootopia (2016)
IMDb: 8.0
108 min

Determined to prove herself, Officer Judy Hopps, the first bunny on Zootopia’s police force, jumps at the chance to crack her first case – even if it means partnering with…

Country: 
បកប្រែដោយផ្ទាល់The Raid 2 (2014)

The Raid 2 (2014)

The Raid 2 (2014)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 8.0
150 min

Only a short time after the first raid, Rama goes undercover with the thugs of Jakarta and plans to bring down the syndicate and uncover the corruption within his police…

Country: 
The Avengers (2012)

The Avengers (2012)

The Avengers (2012)
IMDb: 8.0
143 min

When an unexpected enemy emerges and threatens global safety and security, Nick Fury, director of the international peacekeeping agency known as S.H.I.E.L.D., finds himself in need of a team to…

Country: 
Deadpool (2016)

Deadpool (2016)

Deadpool (2016)
IMDb: 8.0
108 min

Deadpool tells the origin story of former Special Forces operative turned mercenary Wade Wilson, who after being subjected to a rogue experiment that leaves him with accelerated healing powers, adopts…

Country: 
និយាយខ្មែរIp Man (2008)

Ip Man (2008)

Ip Man (2008)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 8.0
106 min

A semi-biographical account of Yip Man, the first martial arts master to teach the Chinese martial art of Wing Chun. The film focuses on events surrounding Ip that took place…

Country: 
Genre: Action, Drama, History
The Terminator (1984)

The Terminator (1984)

The Terminator (1984)
IMDb: 8.0
107 min

  In the post-apocalyptic future, reigning tyrannical supercomputers teleport a cyborg assassin known as the “Terminator” back to 1984 to kill Sarah Connor, whose unborn son is destined to lead…

Country: 
Blade Runner 2049 (2017)

Blade Runner 2049 (2017)

Blade Runner 2049 (2017)
IMDb: 8.0
164 min

Thirty years after the events of the first film, a new blade runner, LAPD Officer K, unearths a long-buried secret that has the potential to plunge what’s left of society…

Country: 
Jaws (1975)

Jaws (1975)

Jaws (1975)
IMDb: 8.0
124 min

When an insatiable great white shark terrorizes the townspeople of Amity Island, the police chief, an oceanographer and a grizzled shark hunter seek to destroy the blood-thirsty beast.

Country: 
Guardians of the Galaxy (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)
IMDb: 8.0
121 min

Light years from Earth, 26 years after being abducted, Peter Quill finds himself the prime target of a manhunt after discovering an orb wanted by Ronan the Accuser.

Country: 
Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance
IMDb: 8.0
112 min

Country: 
Togo (2019)

Togo (2019)

Togo (2019)
IMDb: 8.0
113 min

The untold true story set in the winter of 1925 that takes you across the treacherous terrain of the Alaskan tundra for an exhilarating and uplifting adventure that will test…

Country: 
Genre: Adventure, Family